Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm

Välkommen att vara med och transkribera uppgifter om de kvinnor som var medlemmar i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm! Detta är ett sidoprojekt till projektet I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt. Arkivmaterialet består av en medlemsmatrikel som är bevarad...

Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt

Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt

Här kan du vara med och transkribera uppgifter om de kvinnor som var medlemmar i Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR)! Arkivmaterialet består av en matrikel med uppgift om betalning av medlemsavgift till Göteborgs FKPR 1911-1920. Den finns bevarad i Riksarkivet i Göteborg,...

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Nyheter i projektet: Nu kan du hjälpa till med att transkribera namnen på medlemmarna i Stockholms FKPR! Vi lanserar ytterligare ett litet sidoprojekt där du kan hjälpa till att transkribera informationen i en bevarad medlemsmatrikel från Föreningen...

Offentliga tillställningar i Göteborg

Offentliga tillställningar i Göteborg

Var med och lyft fram Göteborgs offentliga händelser kring förra sekelskiftet! I det här projektet transkriberar vi tillståndsjournaler från Göteborgs poliskammares arkiv. Den transkriberade information kommer sedan att tillgängliggöras fritt på Riksarkivets hemsida. Digitiseringen av...

Register över listbärare i Stockholm 1913

Register över listbärare i Stockholm 1913

Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt. Materialet består av register över listbärare till namninsamlingslistor 1913–1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts arkiv...

Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt. Materialet består av förteckningar över mottagare till namninsamlingslistor 1913-1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts...