I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Nyheter i projektet: Nu går det transkribera ytterligare mer information om namninsamlingslistorna! I arkivet från LKPR finns intressanta källor som berättar om hur listorna distribuerades runt om i landet. Vi har nu gjort det möjligt att transkribera...

Offentliga tillställningar i Göteborg

Offentliga tillställningar i Göteborg

Var med och lyft fram Göteborgs offentliga händelser kring förra sekelskiftet! I det här projektet transkriberar vi tillståndsjournaler från Göteborgs poliskammares arkiv. Mer information kommer inom kort. Bilden visar "Brandkarlarnas bazar" den 15–17 maj 1903. Foto: Axel Leonard Svensson,...

Register över listbärare i Stockholm 1913

Register över listbärare i Stockholm 1913

Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt. Materialet består av register över listbärare till namninsamlingslistor 1913–1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts arkiv...

Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt. Materialet består av förteckningar över mottagare till namninsamlingslistor 1913-1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts...