Offentliga tillställningar i Göteborg

OverviewStatisticsWorks List

About

Offentliga tillställningar i Göteborg
Var med och lyft fram Göteborgs offentliga händelser kring förra sekelskiftet!

I det här projektet transkriberar vi tillståndsjournaler från Göteborgs poliskammares arkiv. Den transkriberade information kommer sedan att tillgängliggöras fritt på Riksarkivets hemsida. Digitiseringen av arkivmaterialet har finansierats av GPS400 – Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet.

Bilden visar "Brandkarlarnas bazar" den 15–17 maj 1903. Foto: Axel Leonard Svensson, bildkälla: Lena Carlssons bildarkiv, Riksarkivet i Göteborg.
 2. Tillståndsdiarium januari 1892 – december 1894

2. Tillståndsdiarium januari 1892 – december 1894

Some pages still need work. Help out!

181 pages: 6% complete (62% transcribed, 56% needs review)
3. Tillståndsdiarium januari 1895 – december 1899

3. Tillståndsdiarium januari 1895 – december 1899

Some pages still need work. Help out!

258 pages: 0% complete (17% transcribed, 17% needs review)
4. Tillståndsdiarium januari 1900 – april 1904

4. Tillståndsdiarium januari 1900 – april 1904

283 pages: 0% complete (99% transcribed, 98% needs review)
5. Tillståndsdiarium april 1904 – augusti 1907

5. Tillståndsdiarium april 1904 – augusti 1907

Some pages still need work. Help out!

236 pages: 0% complete (80% transcribed, 80% needs review)
6. Tillståndsdiarium augusti 1907 – april 1909

6. Tillståndsdiarium augusti 1907 – april 1909

Some pages still need work. Help out!

195 pages: 1% complete (1% transcribed)
7. Tillståndsdiarium april 1909 – januari 1911

7. Tillståndsdiarium april 1909 – januari 1911

Some pages still need work. Help out!

199 pages: 3% complete (6% transcribed, 3% needs review)
8. Tillståndsdiarium januari 1911 – december 1912

8. Tillståndsdiarium januari 1911 – december 1912

Some pages still need work. Help out!

205 pages: 2% complete (26% transcribed, 23% needs review)
Displaying all 7 works