Recent Activity by kjab

kjab transcribed 30002899_00090 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002899_00089 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab edited 30002905_00202 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
kjab transcribed 30002905_00180 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00170 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab marked 30002905_00161 as needing review in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
kjab transcribed 30002905_00160 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00085 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00567 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00516 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00513 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00096 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00186 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00159 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00094 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00549 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00079 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002901_00019 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002889_00684 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab edited 30002899_00025 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
kjab edited 30002911_00102 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
kjab transcribed 30002904_00084 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002904_00033 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002904_00444 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002889_00705 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002888_00005 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002890_00285 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002899_00518 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002891_00041 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002891_00040 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002891_00012 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00124 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00123 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002902_00081 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab edited 30002902_00069 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
kjab added a note to 30002902_00069 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “anteckningen m. h. p. p i yrkeskolumnen för raderna 7, 8, 16, 17, 21, 22 och 23, brukar betyda "med handen på pennan", vilket innebar att de hade hjälp att skriva sitt namn, någon annan höll i och förde pennan, samtidigt som de själva också höll i...”Note Added
kjab transcribed 30002902_00069 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002891_00179 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002890_00089 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00427 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00363 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00344 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00238 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00225 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00218 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002905_00197 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002899_00615 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab transcribed 30002899_00610 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
kjab edited 30002899_00601 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
kjab edited 30002899_00427 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited