Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm

OverviewStatisticsWorks List

About

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm
Välkommen att vara med och transkribera uppgifter om de kvinnor som var medlemmar i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm!

Detta är ett sidoprojekt till projektet I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt. Arkivmaterialet består av en medlemsmatrikel som är bevarad i De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv i Riksarkivet i Stockholm.

Projektbilden visar ett rösträttsmöte med Anna Whitlock (sittandes i mitten), Ester Brisman, Emilia Bromée, Elin Wägner, Lydia Wahlström, Kerstin Hesselgren, m. fl. Ur fotoalbum från Elin Wägners samling, KvinnSams arkiv (Public Domain).

Works

Medlem_1-1000

Medlem_1-1000

34 pages: 0% complete (100% transcribed, 100% needs review)
Medlem_1001-2020

Medlem_1001-2020

34 pages: 0% complete (100% transcribed, 100% needs review)
Medlem_2021-3009

Medlem_2021-3009

33 pages: 0% complete (100% transcribed, 100% needs review)
Medlem_3010-3522

Medlem_3010-3522

18 pages: 0% complete (100% transcribed, 100% needs review)
Displaying all 4 works