Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt

OverviewStatisticsWorks List

About

Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt
Här kan du vara med och transkribera uppgifter om de kvinnor som var medlemmar i Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR)!

Arkivmaterialet består av en matrikel med uppgift om betalning av medlemsavgift till Göteborgs FKPR 1911-1920. Den finns bevarad i Riksarkivet i Göteborg, i arkivet från Kjellbergska flickskolan i Göteborg.

Detta är ett sidoprojekt till projektet I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt. Projektbilden är tagen i samband med ett demonstrationståg i Göteborg den 1 juni 1919. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum (Public Domain).

Works

A–C

A–C

14 pages: 100% complete (100% transcribed)
D–G

D–G

12 pages: 100% complete (100% transcribed)
H–K

H–K

14 pages: 100% complete (100% transcribed)
L–O

L–O

15 pages: 100% complete (100% transcribed)
P–S

P–S

14 pages: 100% complete (100% transcribed)
T–Ö

T–Ö

10 pages: 100% complete (100% transcribed)
Displaying all 6 works

Incomplete Works