Recent Activity by Titti

Titti added a note to 30002890_00326 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Adress Brämargården 4D Rad 2 Adress Brämmaregården 4D Rad 8 Efternamn Johanson Rad 13 Yrke förslag Sömmerska (pga bläckfärgen)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00325 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8 Adress Riddaregalan 10”Note Added
Titti added a note to 30002890_00321 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Efternamn Anderson Rad 16 Yrke Butikbiträde ”Note Added
Titti added a note to 30002901_00164 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Efternamn förslag Hartin/Hartén Rad 10 Födelseuppgift 20 Rad 11 Adress Limsäller Äs”Note Added
Titti added a note to 30002901_00163 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Övriga anteckningar i dokumentet: [Inklistrat tidningsurklipp med namnunderskrifter]”Note Added
Titti added a note to 30002901_00163 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Förnamn förslag Nina/Mina Rad 8 Efternamn Karlson ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00184 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 Yrke Sömnerska ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00182 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Det antar jag också förstås, men källtrogenheten går ju före. Det rättar säkert till sig i programmeringen. Bra hittat!”Note Added
Titti added a note to 30002890_00320 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn förslag Jonitz Rad 3 Efternamn förslag Jakander Rad 9 Förnamn förslag A M/ A U, Yrke handelsdgere”Note Added
Titti added a note to 30002890_00319 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 22 Förnamn Hildegard”Note Added
Titti added a note to 30002890_00316 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn förslag Risenholz Rad 5 Förnamn Eva, Efternamn Toll (f 1876 Postexpeditör, Folkräkningar 1910) ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00311 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 24 Efternamn förslag Shelin ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00310 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Adress riddaregaton 11 Rad 12 Efternamn förslag Herling ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00309 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Förnamn förslag Lydia, Efternamn förslag Ennlöw/Lumlöw Rad 5 Förnamn förslag Kerine, Efternamn Olson/ Elson/ Ehm/ Ohm Rad 6 Efternamn förslag Hannander ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00308 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Adress Allianc/Allians Rad 12 Efternamn förslag Küssow Rad 13 Förnamn förslag Fre...drika, Adress Paradisgatan 10 Rad 14 Titel Frkn Rad 19 Efternamn jakobson ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00305 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 Bidrag, öre: 10 Rad 14 Bidrag, öre: 25 Summa, öre: 55”Note Added
Titti added a note to 30002902_00184 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Efternamn Nicander Rad 6 Förnamn M. Rad 7 Efternamn förslag Thörngren Rad 10 Efternamn förslag Palmér Rad 11 Efternamn Anderson Rad 18 Förnamn förslag Tonny Rad 21 Efternamn förslag Sonesson, Yrke Sömnerska ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00182 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Adress Carlshamn Rad 4 Efternamn förslag Haasum Rad 7 Förnamn Sally Rad 9 Förnamn förslag Stina Rad 15 Efternamn Petersson Rad 16 Yrke Husålerska Rad 17 Efternamn förslag Kristinason Rad 23 Förnamn förslag Annie ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00178 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15 Yrke Hushållersk Rad 17 och 18 Efternamn Johnsson ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00183 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15 Efternamn förslag Forsgren, Titel Fröken Rad 24 Förnamn Thekla”Note Added
Titti added a note to 30002902_00183 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Förnamn förslag Mallida/Maliela Rad 12 Efternamn förslag Thomée”Note Added
Titti added a note to 30002901_00010 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Yrke Jungfru Rad 3 Adress Läsestugan Nykp Rad 6 Yrke Fabriksarbeterska Rad 18 Adress Repslagarglan 3 Nyköping Rad 19 Adress Repslagargatan Nyköping ”Note Added
Titti added a note to 30002901_00009 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Adress bagargatan 24 Rad 5 Adress — Rad 5,6 och 8 Efternamn Ådin Rad 9 Adress Hospitalet Rad 11 Efternamn förslag Pettesson/Petterson, Yrke Jungfru Rad 12 Förnamn förslag Vilma, Efternamn förslag Samuelsen Rad 17 Adress Hållsta Nyköping”Note Added
Titti added a note to 30002901_00008 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 14 Efternamn Weūlitz”Note Added
Titti added a note to 30002901_00007 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Adress Topeliegatan 6 Rad 16 Efternamn Kalsson”Note Added
Titti added a note to 30002901_00006 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Förnamn förslag Anine/Annie Rad 10 Förnamn Edla, Efternamn förslag Forssell Rad 14 och 16 Efternamn förslag Arhén, Adress Vadsbro Rad 17 Efternamn Blan Rad 19 Efternamn Pettersson Rad 23 Efternamn förslag Vougt ”Note Added
Titti added a note to 30002901_00005 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Yrke Handelsföreståndare, Adress Hospitalsgalan 4 Rad 3 Yrke Hadelsidskersk, Adress Hospitalasgatan 21 Rad 5 Adress Hospitalgatan 5 Rad 9 Adress Hasptalsgatan 15 Rad 12 Förnamn förslag Julie, Efternamn förslag Mellström Rad 15 Adress Ho...”Note Added
Titti added a note to 30002901_00004 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Yrke Jungfru Rad 11 Förnamn förslag Fanny, Yrke Jungfru Rad 12 Fabriksarbeterskan överstruket/tom rad Rad 14 och 21 Yrke Jungfru ”Note Added
Titti added a note to 30002901_00003 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Förnamn Herta Rad 2 Efternamn förslag Wæsström/Wasström, Adress Östra Storgatan Nyköping. Rad 8-10 Adress Tullportgatan Rad 10 Förnamn förslag M Rad 11 Förnamn Emilia Rad 22 Efternamn förslag Sebell ”Note Added
Titti added a note to 30002908_00127 in Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “ Rad 3 Titel Tru Rad 6,7 och 8 Yrke Husålerska Rad 7 och 9 Titel fröken ”Note Added
Titti added a note to 30002908_00167 in Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Både Schulsson och Stadius finns som efternamn, det senare hittade jag på nätet: Uno Stadius, finsk renlevnadsivrare verksam i Sverige fr o m 1896.”Note Added
Titti added a note to 30002908_00167 in Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn förslag Schulsson Rad 6 Efternamn förslag Stadius ”Note Added
Titti added a note to 30002910_00244 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16 Titel fru”Note Added
Titti added a note to 30002905_00300 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 23 Efternamn Sundberg”Note Added
Titti added a note to 30002905_00311 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Förnamn förslag Manny Rad 12 Efternamn Jansson Rad 19 Adress Westerheljatorp Bråta”Note Added
Titti added a note to 30002905_00306 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Efternamn förslag Thernell Rad 10 Efternamn Pettersson ”Note Added
Titti added a note to 30002891_00029 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn Hermanson Rad 4 Titel frk. Rad 8 Efternamn Hermanson Rad 10 Efternamn Anderson ”Note Added
Titti added a note to 30002910_00026 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 och 2 Adress Eriksberg Väster Växjö Rad 3 Adress Wexiö Rad 4 Efternamn förslag Vedell Rad 5 Förnamn Klara H, Efternamn förslag Bengsson, Titel Fru, Adress Wekelserg (Veckelnsberg) Rad 6 Efternamn Svenson Rad 7 Adress Wederslöf Rad 9 Ef...”Note Added
Titti added a note to 30002910_00092 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Yrke Handelsidskrska”Note Added
Titti added a note to 30002905_00237 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn Söderquist, Adress Tidaholm Rad 5 Förnamn Inez Rad 6 Efternamn Petterson Rad 7 Förnamn Ingeborg Rad 16 Efternamn Holtz. Rad 19 Efternamn Segerqvist, Titel Fru Rad 20 Titel Fru, Adress Sthlm Rad 22 Efternamn förslag Elftman ...”Note Added
Titti added a note to 30002904_00196 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Förnamn förslag Lowa Rad 11 Efternamn förslag Welin Rad 21 Förnamn Anelle, Efternamn Förner”Note Added
Titti added a note to 30002904_00195 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 12 Förnamn förslag Charlotta Rad 21 Adress Strövelstorp Rad 24 Efternamn Jönsson”Note Added
Titti added a note to 30002904_00194 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Titel Frk. Rad 4 Efternamn förslag Röhl/Roth Rad 7-15 Adress Rebbelberja Rad 24 Titel Fr.”Note Added
Titti added a note to 30002904_00193 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Förnamn förslag Minnie Rad 5 Efternamn förslag Larsen Rad 11,12 och 13 Titel fru”Note Added
Titti added a note to 30002904_00191 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16 Förnamn förslag Maria”Note Added
Titti added a note to 30002904_00190 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Efternamn förslag Zorn ”Note Added
Titti added a note to 30002904_00189 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 20 Förnamn Eslher”Note Added
Titti added a note to 30002908_00085 in Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Adress Odindl. Östersund Rad 13 Efternamn förslag Derman/Deiman/Demian”Note Added
Titti added a note to 30002891_00025 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rättelse! Rad 3 Efternamn Forsgren”Note Added
Titti added a note to 30002891_00023 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 12 Förnamn Hanna, Efternamn Karlsson, Titel Fru Rad 15 Titel Fru Rad 17 Efternamn Lantz Rad 18 Adress Resö Rad 19 Efternamn Johanson, Adress Skälleröd Rad 20 och 21 Adress Skälleröd Kragenäs Rad 22 och 23 Efternamn Johanson ”Note Added