I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

OverviewStatistics

About

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Nyheter i projektet:

Välkommen att delta på digitalt projektmöte måndagen den 27 mars kl 17.00! Under mötet, som är digitalt och genomförs via zoom, får vi besök av Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet, som kommer att berätta om arbetet med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Länk till mötet har gått ut till den e-post-adress som du har använt för att registrera ditt FromThePage-konto. Om du inte har fått mötes-länk kan du höra av dig till medborgarforskning@riksarkivet.se så skickar vi den till dig.(Nyheten publicerad 2023-03-20)

Fredagen den 17 februari kommer vi publicera namninsamlingslistorna från Örebro län, Östergötlands län, Kopparbergs län, Västmanlands län och Uppsala län här i transkriberingsplattformen. Därmed kommer hela landets namninsamlingslistor, med drygt 351 000 kvinnors namn, gå att transkribera och bli sökbara! (Nyheten publicerad 2023-02-14)

Välkommen att delta på digitalt projektmöte den 7 februari 2023 kl 17.00. Länk till mötet har skickats till dig som registrerat dig i projektet. Om du inte har fått länken kan du anmäla dig till medborgarforskning@riksarkivet.se om du vill delta. (Nyheten publicerad 2023-01-31)


Var med och lyft fram kvinnorna som kämpade för rösträtt!

I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sveriges där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade lokala rösträttsföreningar i hela landet.

LKPR tog 1913 initiativ till att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. Genom ett omfattande arbete kunde man 1914 överlämna drygt 351 000 namnunderskrifter till Riksdagen. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den tiden.

Nu bjuder vi in dig att vara med och transkribera information i namninsamlingen så att den blir sökbar i fritext. Var med och lyft fram kvinnorna som krävde rösträtt – i demokratins namn! Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig via Riksarkivets webbplats.

För att börja transkribera klickar du på följande länkar för respektive län:

För att delta skapar du ett konto i FromThePage med din e-postadress. Du skapar ett konto genom att klicka på Sign Up To Transcribe överst på sidan. Efter att du skapat ditt konto kan du börja transkribera och interagera med andra deltagare.

Tryck på en av följande länkar för att transkribera namninsamlingslistorna från de län som för tillfället finns tillgängliga:

Du kan även klicka på valfritt län under rubriken Works längst ner på den här sidan och sedan på fliken Contents.

När du transkriberar en lista kan du ta del av transkriberingsreglerna under transkriberingsformuläret. Det finns även en längre manual för transkribering som du når via följande länk:

Om du även vill kan du lägga till en profilbild genom att koppla samma e-postadress till en Gravatar.

För att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i projektet (exempelvis när namninsamlingslistor från nya län laddats upp) kan du beställa ett nyhetsutskick. Det gör du genom att skicka ett mejl till medborgarforskning@riksarkivet.se med ”rösträtt” som ärende.

Det tar lång tid att söka efter en person bland de drygt 350 000 signaturerna på de cirka 19 000 namninsamlingslistorna. Genom att delta hjälper du till att formatera om namninsamlingen till sökbar textdata. Den transkriberade informationen från namninsamlingslistorna kommer att tillgängliggöras fritt för alla att ta del av via Riksarkivets hemsida. Som nedladdningsbar data kommer informationen kunna användas av alla, såsom forskare, privatpersoner eller organisationer. Genom att delta godkänner du att den data som du bidrar till att skapa får användas fritt, uppmärkt som Public domain.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Möte på Musikaliska akademien till firande av rösträttssegern. Ellen Key i talarstolen

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Inte i något land fick kvinnor politisk rösträtt före män och i de flesta länder var mäns och kvinnors rösträttsfråga åtskilda. Vita medelklasskvinnor i vissa länder fick rösträtt vid slutet av 1800-talet, men i de flesta länder dröjde det till 1900-talet innan kvinnor fick rätten att rösta. Ännu idag finns det kvinnor som saknar rösträtt.

I Sverige startade den organiserade kampen för demokrati i slutet av 1800-talet. Det uppstod en rösträttsrörelse som främst arbetade för mäns politiska rättigheter, Sveriges allmänna rösträttsförbund (SARF), och en annan rörelse som arbetade för kvinnors rättigheter, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Därutöver drev nykterhetsrörelserna liksom olika partipolitiska organisationer kampanjer för utsträckta politiska rättigheter – först för mera allmän rösträtt för män och därefter även för kvinnor.

Både den manliga och den kvinnliga rösträttsrörelsen var strategiska koalitioner; den minsta gemensamma nämnaren var att arbeta för att rösträtten skulle ges till fler. Båda arbetade nära partipolitiska organisationer och det fanns överlappande medlemskap. Vissa rösträttskvinnor deltog under 1890-talets folkriksdagar och många manliga kvinnorösträttsförespråkare i riksdagen (som också var medlemmar i Männens Förening för kvinnans politiska rösträtt) kom ursprungligen från den manliga rösträttsrörelsen.

Sammandrag från Demokrati100. 2022. ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.” Josefin Rönnbäck. Senast redigerad 16 augusti 2018.

Vidare läsning och resurser

Riksarkivet har skannat den omfattande namninsamlingen och bjuder nu in dig att vara med och transkribera det handskrivna materialet så att det blir sökbart i fritext. Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig via Riksarkivets webbplats. Transkriberingsprojektet genomförs i samarbete med doktoranderna Monir Bounadi och Mattias Folkestad vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Arkivmaterialet som transkriberas i detta projekt finns i tvåkammarriksdagens arkiv som förvaras av Riksarkivet i Stockholm. Se volymer E 9: 3–32, ”Kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt och valbarhet” i arkivet Riksdagen 1867-1970 Kamrarna (Första och Andra) 1867 – 1970, Petitioner.

För en längre projektbeskrivning, se Riksarkivets webbsida om projektet.

 • Ska jag transkribera överstrukna ord och tecken?
 • Ja, dessa transkriberas källtroget. I fältet "Övriga anteckningar i dokumentet" kan du notera att orden eller tecknen är övestrukna.

 • Är det någon webbläsare som jag ska använda?
 • Hemsidan är primärt utvecklad för webbläsaren Google Chrome, men ska fungera med de flesta moderna webbläsare. Om du upplever ett problem med användargränssnittet kan det vara bra att uppdatera webbläsaren du använder och som alternativ byta webbläsare.

  Vi vet att det finns problem med Safari och att utvecklarna ska försöka åtgärda det.

 • Går det att delta utan att ha en dator?
 • Det är svårt att delta utan en dator då hemsidan inte fungerar väl med läsplattor eller mobiltelefoner. Om du enbart har en läsplatta går det dock att skriva kommentarer och svara på frågor. Du kan också besöka ditt närmsta bibliotek med lånedatorer.

 • Får jag göra ändringar om jag tror någon annan användare transkriberat fel?
 • Det är helt okej att ändra i andras transkriberingar. Om sidan du tittar på är markerad som “review” betyder det att den som börjat transkribera känner sig färdig med den. Det är en indikation på att du gärna får hjälpa till att fylla i luckor, men också att göra ändringar.

  Vill du föreslå en ändring, men som du vill få fler ögon på innan du känner dig säker, är det bäst att skriva in det som en kommentar.

  Rör det sig om mindre ändringar, kanske byta en versal till gemen, ta bort eller lägga till ett “s” i ett “son-“efternamn, är det bara att göra det direkt. Alla tidigare versioner av ett dokument sparas automatiskt så det går alltid att gå tillbaka och återskapa en tidigare version ifall det visar sig att den ursprungliga transkriberingen var mer korrekt.

  Om någon har transkriberat en sidan nyligen kanske du inte ska göra allt för stora ändringar utan att skriva kommentarer om det. Med kommentarer kan ni få igång en dialog vilket oftast är bäst. Men var det längesedan någon arbetade med sidan går det oftast bra att bara göra ändringar direkt. Hur längesedan det var någon gjorde ändringar kan du se genom att klicka på “Versions”-fliken där du transkriberar.

 • Hur ska man tolka och transkribera stora och små bokstäver?
 • Huvudprincipen för transkriberingen, även när det gäller versaler och gemener, är att transkribera källtroget. Det kan dock innebära svårigheter och avvägningar då stora bokstäver i äldre tid ibland ser ut som större varianter av små bokstäver. Vanligt förekommande är till exempel att A skrivs på det sättet, så om det står “anna” men den inledande bokstaven ser betydligt större ut än den avslutande, bör du transkribera den som “A”.

Projektbilden föreställer Elin Wägner vid de 30 volymerna med drygt 351 000 namnunderskrifter som samlades in 1913–1914. Bildkälla: Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek. Okänd fotograf, Public domain. Hämtat från Wikimedia (version 14 augusti 2017).

Älvsborgs län

Älvsborgs län

Namninsamlingslistor från Älvsborgs län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Collaboration is restricted.

627 pages: 2% complete (38% transcribed, 36% needs review)
Blekinge län

Blekinge län

Namninsamlingslistor från Blekinge län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

572 pages: 54% complete (91% transcribed, 37% needs review)
Gävleborgs län

Gävleborgs län

Namninsamlingslistor från Gävleborgs län Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Collaboration is restricted.

981 pages: 0% complete (9% transcribed, 9% needs review)
Göteborgs och Bohus län – del 1

Göteborgs och Bohus län – del 1

Namninsamlingslistor från Göteborgs och Bohus län – del 1. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom...

Collaboration is restricted.

966 pages: 1% complete (53% transcribed, 51% needs review)
Göteborgs och Bohus län – del 2

Göteborgs och Bohus län – del 2

Namninsamlingslistor från Göteborgs och Bohus län – del 2. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom...

Collaboration is restricted.

772 pages: 0% complete (20% transcribed, 19% needs review)
Gotlands län

Gotlands län

Namninsamlingslistor från Gotlands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

74 pages: 90% complete (100% transcribed, 9% needs review)
Hallands län

Hallands län

Namninsamlingslistor från Hallands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

243 pages: 82% complete (100% transcribed, 17% needs review)
Jämtlands län

Jämtlands län

Namninsamlingslistor från Jämtlands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

366 pages: 70% complete (100% transcribed, 29% needs review)
Jönköpings län

Jönköpings län

Namninsamlingslistor från Jönköpings län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Collaboration is restricted.

724 pages: 10% complete (39% transcribed, 29% needs review)
Kalmar län

Kalmar län

Namninsamlingslistor från Kalmar län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

310 pages: 97% complete (100% transcribed, 3% needs review)
Displaying works 1 - 10 of 30 in total