Register över listbärare i Stockholm 1913

OverviewStatisticsWorks List

About

Register över listbärare i Stockholm 1913
Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt.

Materialet består av register över listbärare till namninsamlingslistor 1913–1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts arkiv (diarier och liggare, volym 82).

Projektbilden visar Signe Bergman som var styrelseledamot i Stockholms förening för kvinnans politiska rösträtt 1906–1914 och ordförande för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1914–1917. Okänd fotograf, 1914. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum via Stockholmskällan.

Works

Register över listbärare i Stockholm

Register över listbärare i Stockholm

215 pages: 5% complete (100% transcribed, 94% needs review)
Displaying 1 work