Recent Activity by Monir Elias Bounadi

Monir Elias Bounadi added a note to 30002884_00739 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Hej Maria! Det verkar inte vara något fel på just vår sida men det verkar vara något generellt problem på FromThePage med att sidan kör långsammare. Inte säker på vad det beror på men beror säkert på att det är mycket aktivitet på sidan totalt sett. ”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00770 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00770 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag håller med!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00489 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack Maria! Vi har nu satt igång med att fokusera på Stockholms stad igen (ska även nämna det i ett kommand informationsbrev snart). Låter bra att hugga in på Stockholm 2!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00489 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00065 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00367 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00047 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00047 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00065 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00065 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00367 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00367 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00740 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Håller med om Alva.”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack, vi får åtgärda detta när vi recenserar/går igenom allt.”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00546 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Låt oss gissa på det för tillfället!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002888_00234 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00204 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Stort tack! Det är nog hon. Det ser verkligen ut som ett "x", så transkriberar det så...”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00204 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00204 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack, det är bra förslag. Rad 3 får recenseras senare vid något tillfälle.”Note Added
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00357 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Då återstår en bra gissning på efternamnet på rad 2.”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 och 14, namn? Rad 1: Adress?”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00546 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tror Wallenberg, som du. Någon annan?”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00535 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002885_00535 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3, namn?”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3, namn?”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00357 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00373 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00284 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00367 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10, 22 och 24: Namn?”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00367 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00373 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00373 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1: Efternamn?”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002885_00311 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002885_00284 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Vad står det på rad 23?”Note Added