Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914

OverviewStatisticsWorks List

About

Utsända och återkomna listor – Namninsamlingen för kvinnors politiska rösträtt 1913–1914
Kompletterande transkriberingsprojekt till I demokratins namn – Kvinnorna som krävde rösträtt.

Materialet består av förteckningar över mottagare till namninsamlingslistor 1913-1914. Det förvaras i original av Riksarkivet i Stockholm och är del av Landsförening för kvinnans politiska rösträtts arkiv (diarier och liggare, volym 34–35).

Projektbilden visar Elin Wägner vid namninsamlingslistorna. Okänd fotograf, bildkälla Stockholms stadsmuseum.

Works

Namninsamlingslistor till enskilda personer

Namninsamlingslistor till enskilda personer

42 pages: 16% complete (100% transcribed, 83% needs review)
Namninsamlingslistor till FKPR-representanter

Namninsamlingslistor till FKPR-representanter

56 pages: 10% complete (100% transcribed, 89% needs review)
Displaying all 2 works