Stockholms stad och län – del 1

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Stockholms stad och län – del 1

I de fall namninsamlingslistorna är tillskrivna en annan ort än “Stockholm” listas de här nedanför. Efter den förteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Tips! Nu finns det en sökfunktion för Stockholms stads Rotemansarkiv som är anpassad för att underlätta transkriberingen av listor från Stockholms stad. Besök sidan via denna länk

Bild 97-152: Stocksund, Stockholm.
Bild 153: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 178-179: Lidingö villastad.
Bild 198: Halmstad.
Bild 200: Fridhems villastad.
Bild 201: Djursholm.
Bild 221-222: Andra roten, Stockholm.
Bild 226-227: Andra roten, Stockholm.
Bild 228: Aspudden.
Bild 300-301: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 302: Söderby, Uttran, Stockholm.
Bild 314-315: Aspudden.
Bild 552: Stockholm, Kvarteret Bulten.
Bild 622: Serafimerlasarettet, Stockholm.
Bild 675: Andra roten, Stockholm.
Bild 680-687: Andra roten, Stockholm.
Bild 723-740: Andra roten, Stockholm.
Bild 742-748: Andra roten, Stockholm.
Bild 757-759: Andra roten, Stockholm.
Bild 770: Andra roten, Stockholm.
Bild 772: Andra roten, Stockholm.
Bild 777-780: Andra roten, Stockholm.

Pages

30002884_00784
Complete

30002884_00784

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholms stad.

n-o: 12666

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maria Andersson Fröken Flemmiggatan 36
Sigrid Bergman Fru Fleminggatan 38
Selma Falk Fru. Flemming 38
Maria Östlund. Fru. Inedalsgatan 9.B.
Ellen Palmgren Fru Fleming 36 20
Anna Palmgren Fru Karlbergsvägen 51 10
Emma Svensson Fröken Flemmingatan 36
Emma Appelkvist Fru Flämmingatan 38
Jutia Petersson Fröken Flemmingg. 38
Ella Larsson Fru Flemminggatan 38.
Hulda Peterson Fru Flemmingatan 38 10
Margareta Krunell Fru Fleminggatan 38.
Karin Karlsson. Fru Flemminggatan 38
Vilhelmina Anderson Fru Flemminggatan 38 15
Tekla Lindholm Fru Flemminggatan 38
Elvira Karlsson Fru Flemminggatan 38. 25
Augusta Karlsson Fru Fleminggatan 38. 25
Gertrud Pettersson Fleminggatan 38
Elin Lundblad Fru Flemminggatan 38
Mathilda Karlson Fru Innedalsgatan 9a
Hulda Hammarin Fru Flemmingatan 38. 25
Ida Lindgren Fru Flemmingatan 38
Selma Carlson Fru Inedalsgatan 11
Edith Englund. Fru. Flemingg 38.
antal-namn: 24

summa-kr: 1

summa-ore: 30

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 26 days ago by evabirgitta
30002884_00785
Complete

30002884_00785

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm.

n-o: 14875

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
B. Edström Fröken Brodör Birger Jarlsgat 6
Ing Lindell Fröken Affärsinnehaf Artillerigatan 50 25
Anna Lindell Fröken Affärsinnehaf Artillerigatan 50 25
Jennie Lindberg. Fröken Modist Jakobsbergsgat 25.
Hanna (Larsson?) Fröken Modist Grevturegatan 9
Hilda Larsson Fröken Affärsinnehaf Grefturegat. 24
(Ava?) Petterson Fru Affärsinnehaf Linnég: 14.
Ida Andersson Fröken Expedit Linnég: 14.
Hulda Peterson Fröken Sömmerska Greftureg. 38
Elna Zetterlund Fröken Sömmerska Linegatan 51
E. (Hall?) Expedit Artillerigt 32.
S Bjurmark. Biträde Grevturegat 47
E. Matsson Biträde Nybrogatan 56
A Forsberg Fröken Mästersamuelsgatan 9
Augusta Forsberg Fru Kafeiderska Mästersamuelg. 9
Augusta Johansson Fru Markörska Celsiusgatan 3
A. Gustafson Fröken Uppasserska Mästersamuelsg. 9
(Emmy?) Andersson Fröken. Bagerska Mästersamuelsg. 4.
Elvira Strömvall Fröken Mästersamuelsg. 4.
Tekla Burman Fröken Mästersamuelsg. 9.
Elisabet Carlson Fröken Mästersamuelsg 9
Berta Ekholm Fröken Mästersamuelsg. 9
Hilda Johansson Fru Mästersamuelg. 5
Elsa (Hammarström?) Fröken Markörska Mästersamuelsg 4
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore: 50

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 26 days ago by evabirgitta
30002884_00786
Complete

30002884_00786

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholms stad

n-o: 12661

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anny Larson Fröken Biträde Flemmingt. 22
Hulda Iversén Fröken Biträde Flemmingt. 22
Augusta Carlbom Fröken Biträde Flemmingt. 22
Ingrid Johnsson Fröken Biträde Flemmingt. 22
Dina Hilgers Fru Lärarinna Observatorieg. 16
Nanny Blomqvist Fröken Lärarinna Alströmergat. 2
N. Svanström Fröken Arbetsföreståndarin. Flemmingatan 22 10
G. Larson Fröken Waktmästar Flemmingatan 22 10
H. Hellström Fröken Biträde Flemmingatan 22 10
B. Andersson Fröken Biträde Flemmingatan 22
H. Sahlén Fröken Biträde Flemmingatan 22
Margit Lovén Fröken Biträde Flemmingatan 22
Jenny Larsson Fröken Biträde Flemmingatan 22
Ruth Forsberg Fröken Biträde Flemmingatan 22
Gerda Söderberg Fröken Biträde Flemmingatan 22
Alma Adamsson Fröken Biträde Flemmingatan 22
Hanna Andersson Fröken Biträde Flemmingatan 22
Lisa Johanson Fröken Biträde Flemmingatan 22
Greta Hellman Fröken Biträde Flemmingatan 22
Betty Vesling Fröken Biträde Flemmingatan 22
Olga Ullman Fröken Biträde Flemmingatan 22
Anna Janson Fröken Biträde Flemmingatan 22
Emma Hanson Fröken Biträde Flemmingatan 22
antal-namn: 23

summa-kr:

summa-ore: 30

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Rad 4 överstruket namn.

Last edit 26 days ago by evabirgitta
30002884_00787
Complete

30002884_00787

lanets-namn: Stockh. Öfverståts.skap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16709

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Julin Fru Vollmaryxkullsgatan 18
Anna Lange Fru Vollmaryxkullsgatan 18
Gunhild Steen Frk Vollmaryxkullsgatan 18
Lilly Steen Frk Vollmaryxkullsgatan 18 25
Anna Olsson Fru Vollmaryxkullsgatan 18
Maria Persson Fru Vollmaryxkullsgatan 18
Matilda Sjöberg Fru S:tPaulsgatan 39
Elin Lindgren Frk S:tPaulsgatan 39
Ida Siklund Fru S:tPaulsgatan 39
Joh. Gustavsson Fru S:tPaulsgatan 39
Ottilia Lundin Fru Krukmakargt. 20
Alma Larsson Fru Krukmakargt. 20
Ingeborg Eriksson Fru Krukmakargt. 20
Augusta Svensson Krukmakargt. 20
Lilly Hamnström Sömmerska S:t Paulsgatan 32
Anna Björklund Sömmerska Krukmakargatan 20
Hulda Eriksson Lagerska Krukmakargt. 20
Alma Söderberg Fru Krukmakargt. 20
Amelie Widekvist Fru Krukmakargt. 20
A. Cohn Fru Krukmakargt. 20
Hanna Lööf Fru Krukmakargt. 20
Emilia Nordahl Fru Krukmakargt. 20
Emma Söderberg Fru Krukmakargt. 20
Elsa Andersson Biträde Krukmakargt. 20
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore: 25

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 26 days ago by evabirgitta
30002884_00788
Complete

30002884_00788

lanets-namn: Stockh Öfverståth.skap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16702

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ella Henneberg Hustru Torkelknutssong. 31 II 1
Anna Hulth Tjänare Torkelknutsongt ?1 II
Edla Looström Hustru Krukmakag. 12, ??? 1
Ebba Mertens Fröken Telegrafist Krukmakareg 12
Judit Svahn Tröken Fabriksarbeterska Torkelknulsonsg. ?1.
Karin Svahn Fröken Handelsikerska Torkil Knutsonsg. 31
Anna Rydvall Fru Hustru Torkelknutsonsgatan ? a
Thérèse Forsberg Fru Krukmakaregat 14
Amalia Christenson fru Städerska
Anna Rapp Fröken Bitr. i Museisamling
Inga Rapp Fru Hustru
Gerda Henriques Fru Torkel Knutssonsgt 31
Märtha Larsson Jungfru Torkel Knutssonsgt 31 1893
Selma Sigurdh Jungfru Torkel Knutssonsgt 31
Augusta Nilsson Fru Hornsgatan 49!½ ? 1
Gunvor Löfvendahl Fröken Seminarist Hornsgatan 49!½ ? 1892
Vivan Lindblad Fröken Seminarist St: Paulsgat 32.
Anna Greta Rydin Fru Hornsgatan 49 III 1
Signe Hammarlund Fröken Barnhusa Hornsgatan 49? 47? III
Anna Trulsson Fröken Kontorist Hornsgatan 43 III
Inez Trulsson Fröken Kontorist Hornsgatan 43 III
Kerstin Trulsson Fru Hornsgatan 43 III
Inez Carlson Fröken AffärsBiträde Hornsgatan 43.
Ruth Carlson Fröken Hornsgatan 43.
antal-namn: - 24

summa-kr: 4

summa-ore: -

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Till vänster om namnet på rad 11 är antecknat: R) . På raderna 9-11 i kolumnen för Kr., är nedflyttningstecken " angivet, men vad syftar det på, adress? kr?

Last edit 26 days ago by evabirgitta
Displaying pages 781 - 785 of 810 in total