Stockholms stad och län – del 1

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Stockholms stad och län – del 1

I de fall namninsamlingslistorna är tillskrivna en annan ort än “Stockholm” listas de här nedanför. Efter den förteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Tips! Nu finns det en sökfunktion för Stockholms stads Rotemansarkiv som är anpassad för att underlätta transkriberingen av listor från Stockholms stad. Besök sidan via denna länk

Bild 97-152: Stocksund, Stockholm.
Bild 153: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 178-179: Lidingö villastad.
Bild 198: Halmstad.
Bild 200: Fridhems villastad.
Bild 201: Djursholm.
Bild 221-222: Andra roten, Stockholm.
Bild 226-227: Andra roten, Stockholm.
Bild 228: Aspudden.
Bild 300-301: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 302: Söderby, Uttran, Stockholm.
Bild 314-315: Aspudden.
Bild 552: Stockholm, Kvarteret Bulten.
Bild 622: Serafimerlasarettet, Stockholm.
Bild 675: Andra roten, Stockholm.
Bild 680-687: Andra roten, Stockholm.
Bild 723-740: Andra roten, Stockholm.
Bild 742-748: Andra roten, Stockholm.
Bild 757-759: Andra roten, Stockholm.
Bild 770: Andra roten, Stockholm.
Bild 772: Andra roten, Stockholm.
Bild 777-780: Andra roten, Stockholm.

Pages

30002884_00804
Needs Review

30002884_00804

Länets namn: Stockholms Öfverståthållareämbete

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15307

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lilly Sebarth, Fröken Jungfrugatan 8.
Elfrida Hedlund, Fröken Jungfrugatan 8.
Majken Carleman fröken sem. elev Jungfrug. 10
Karin Lundvall fröken sem - elev Jungfrug. 10
Anthilia? Johanmisson Fru Sömnerska Jungfrugat 10. 10
Alma Lang Fru Sömmerska Jungfrugat 10
Adèle Eriksson Fru Jungfrugatan 10
Maria Höglund Fru Jungfrugatan 10
Hulda Johansson Fru. Sömemeska Jungfrugatan 10
Hulda Petterson Fru Jungfrugtan 12
Alma Almqvist Fru Junfrugatan 12
Selma Anderson Fru Maskinstickerska Jungfrugatar 12.
Karin Nyström Fru Jungfrugatan 12.
Mimmi Johansson Fröken Kontorsbitr. Jungfrugat. 12
Alma Johansson Fröken Kontorsbitr. Jungfrugat. 12 25
Gertrud Johansson Fru - Jungfrugat. 12.
Hulda Gernandt Ström Fru Jungfrugatan 12.
Gulli Gernandt Ström Frkn. Bokförerska Jungfrugatan 12.
Amalia Eriksson Fru Jungfrugatan 12. 10
Rosa Schmid Fröken Jungfrugatan 12.
Hilma Schmid. Fröken Jungfrugat. 12.
Anna Pihl Fröken Jungfrugat. 12.
Hilda Ögren Fru Jungfrugatar 12 50
Wendela Leufgren Fröken Linnesöm: Jungfrugatan 12 10
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 05

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 6 months ago by evabirgitta
30002884_00805
Needs Review

30002884_00805

Länets namn: Stockholms Överståthållareämbete

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15306

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lydia Svendsen Fru Jungfrugatan 8 25
Karolina Darell. Fru Jungfrugatan 8 10
Elisabeth Nilsson Fröken Sjukgymnast Jungfrugatan 8 50
Hilda Zetterlund Fru 8 Jungfrugatan
Ingeborg Schön Fru 8 Jungfrgtn
Math Florman Fru 8 Jungfrgtn
Elisabet Florman Fröken Folkskollärarima Jungfrug. 8
Alma Selander Fröken Handelsbilred Storgata 7.
Anna Selander Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Lisa Liljeberg Fröken Handelsbiträde Storgata 7
Signe Svensson Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Greta Petterson Fröken - Storgata 7.
Greta Krantz Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Elin Örling. Fru Affärsinnehafvare Artillerig. 3.
Hanna Hellberg Enkefru Affärinnehavare 5 Artilerigatan
Anna Sahlin Fröken Affärsbiträde Artillerigatan 5
Elin Kindström Fröken Affärsinnehavare Artillerigatan 5
Elisabeth Dahlborg Fröken Hårfrisörska Artelirigatan 5
Anna Dahlborg Fröken Bagerska Artelerigatan 5
Elin Andersson Fru Linnegatan 42
Nanny Larson Fröken Handelsbiträde Linnég. 42.
Asta Lindeberg Fru Affärsinnehafvare Linneg: 38
Judit Bergqvist Hårfrisörska Jungfrug 6
Hulda Petterson Fröken Affärsinnehafvare Jungfrug. 6.
Antal namn: 24

Summa, Kr: -

Summa, öre: 85

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 4 months ago by Monir Elias Bounadi
30002884_00806
Needs Review

30002884_00806

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 35120

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
H. Boström Fröken Handtverkareg. 23 25
E. Karlson Fru Helsengegat. 14
E. Strand Fru Fridhemsgatan 36
I . Svensson Fröken Kungsholms hanflan 3 (hamnplan)
E. Svensson Fröken Kungsholms haplan 3 (hamnplan)
H. Zettergren Frök. Handtverkaregatan 4
T. Lennholm Fru Scheelegatan 6
W. Nyström Fru Garfvargatan 5
E. Larsson Fru Pipersgat. 4
H. Larsson Frk. Pipersgt. 4
J. Hansson Fröken Sigursgatan 2
L. Stenkvist Fru Norr Mälarstrand 32
Gerd Biljer Fru Hantverkargat.11
E. Karlsson Fru Pipersgatan 5
E. Carlsson Fröken Stockholm
E Ljungqvist Fröken Stockholm
E. Johanson Fröken Stockholm
J. Loberg Fru Sthlm
A. Loberg Fröken Stockholm
A. Mattson Fru Stockholm
A. Johanson Fru Norr Mälarstrand 32
Olga Cederlöf Fröken Stockholm
A. Andersson Fröken Stockholm
E. Söderberg Fröken Stockholm
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 6 months ago by evabirgitta
30002884_00807
Needs Review

30002884_00807

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15308

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Augusta Ludwig Fröken Karlavägen 28 1. -
Mary Ludwig Fröken Språklärarinna Karlavägen 28 1 -
Martha Ludwig Fröken Korrespondenl Karlavägen 1. -
Agnes Byström-Lindhagen Fil. kand. Journalist Artillerigatan 39
Svea Karlson Fru Artillerigatan 39
Linda Larson Artillerigatan 39
Hilma. Lindbärg Artillerigatan 39
Anna Pettersson Tjänarinna Artillerigatan 39
Emilia Johansson Fröken Artillerigatan 39
Amalia Johanson Fru Artillerigatan 39
Ellen Wahlquist Fru Artillerigatan 39
Alma Hedberg Fröken Artillerigatan 39
Sigrid Englund Fröken Gymnastikdirek: Artillerigatan 39
Signe Englund Fröken
Emma Andresson Strykerska
Maria Bergman Fröken Artillerigatan 39.
Antal namn: 16

Summa, Kr: 3

Summa, öre: -

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit about 1 year ago by Monir Elias Bounadi
30002884_00808
Needs Review

30002884_00808

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15315

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Laura Kempff Fru Artillerigatan 26 I 50
Gerda Kempff Fröken Artillerigatan 26 I
Jenny Mellkvist Jungfru Artillerigatan 26 I
Malin Johanson Biträde Artillerigatan 26 II
Ellen Ulin Biträde Strandväg 7a
Hilma Helinder Biträde Artillerigatan 24
Linnéa Bohlin Biträde Artillerigatan 26 II
Maria Eriksson Fru Drottninggatan 91
Hildur Helinder Biträde Storkyrkobrinken 16
Karin Jonsson Jungfru Artillerigatan 24
Lilly Sundström Biträde Atilirigatan 24
Tekla Sandström Biträde Majorsgatan 12
Agnes Christensen Biträde Artellerigat 24
Gunhild Sundin Handelsidkerska Artillerigatan 26 nb. 50
Sofia Pettersson Fröken Strykerska Artillerigatan 24 n b
Fredrika Thorell Fr. Strykerska Artillerigatan 24 n.b.
Martha Pettersson Jungfru Artillerigatan 24 n b.
Selma Modin Städerska Artillerigatan 24 nb
Emma Eriksson Fru Artillerigatan 26
Anna Johansson Fru Artillerigatan 24
Elin Möcklin Fru Artillerigatan 24
Anna Eriksson Fröken Artellerigatan 24.
Augusta Petterson Fru Artillerigatan 24.
Anna Magnusson fröken Sibyllegat 56
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: [översta vänstra hörnet:] 156 [i högermarginalen:] Person mellan 18-20 år torde angifva födelseåret.

Last edit over 1 year ago by Maria W
Displaying pages 801 - 805 of 810 in total