Stockholms stad och län – del 1

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Stockholms stad och län – del 1

I de fall namninsamlingslistorna är tillskrivna en annan ort än “Stockholm” listas de här nedanför. Efter den förteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Tips! Nu finns det en sökfunktion för Stockholms stads Rotemansarkiv som är anpassad för att underlätta transkriberingen av listor från Stockholms stad. Besök sidan via denna länk

Bild 97-152: Stocksund, Stockholm.
Bild 153: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 178-179: Lidingö villastad.
Bild 198: Halmstad.
Bild 200: Fridhems villastad.
Bild 201: Djursholm.
Bild 221-222: Andra roten, Stockholm.
Bild 226-227: Andra roten, Stockholm.
Bild 228: Aspudden.
Bild 300-301: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 302: Söderby, Uttran, Stockholm.
Bild 314-315: Aspudden.
Bild 552: Stockholm, Kvarteret Bulten.
Bild 622: Serafimerlasarettet, Stockholm.
Bild 675: Andra roten, Stockholm.
Bild 680-687: Andra roten, Stockholm.
Bild 723-740: Andra roten, Stockholm.
Bild 742-748: Andra roten, Stockholm.
Bild 757-759: Andra roten, Stockholm.
Bild 770: Andra roten, Stockholm.
Bild 772: Andra roten, Stockholm.
Bild 777-780: Andra roten, Stockholm.

Pages

30002884_00809
Complete

30002884_00809

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15327

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Eklund Fru 11 Jungfrugat.
Maria Jönsson Fru Strykerska 45 Skepparegatan
Helena Dahl Fröken Hårfrisörska 45 Skepparegatan 25
Ester Frelin Fru - 45 Skeppargatan
Elin Larsson Fru - 45 Skeppargatan
Renouard Fru Skeppargatan 45
Elin Andersson Tjänarinna
Amanda Freed Tjänarinna Skepparegat 45
Ebba Olsson Fröken Modist Kungsgatan 82.
Slina Lindman Fröken Modist. 58. Stora Badstugeg.
Signe Richter Frök Modiskand. Birgerjalsg 5 50
Julia Daniellssom Fru Slrykerska Linnégelan 41
Anna Hansen Fröken Kontorist Linnégatan 41.
Annie Karlsson Fröken Affärs Biträde Linnég, 41 10
Nelly Barck Fru Nybergsg 2.
Kristina Anderson Fröken Nybergsgatan 2 10
Johanna Anderson Froken Nybergsgan 2
Constance Åhgren Fru Nybergsgatan 2 IIt
(Wilna?) Wedelin Tru Nybergsgatan 2 III
Ester Johanson Fru Nybergsgatan 7. 1. tr 10
Sanna Flodin Fru Nybergsgatan 7 3t
S Karlson Fröken Nybergsgatan 9 2t
W Lindblom Fröken Nybergsgatan 9 2t
Amanda Persson Fru Nybergsgatan 9 3t
antal-namn: 24

summa-kr: 1

summa-ore: 05

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by evabirgitta
30002884_00810
Complete

30002884_00810

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15323

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Alfhild Larson Fröken Musiklärarinna Jungfrugatan 31 1
Ida Bengtsson Fröken Stryckerska Jungfrugatan 31 0 50
C. Uhrbom Fru Jungfrugatan 31 10
Olga Frey. Fru Jungfrugatan 31
Edla Nyström Fru. Mode Jungfrugatan 31
Anna Hansn Fru Modist Jungfrugatan 31
Signe Berglind Fru Döbelngatan 54
Celina Jakobson Fru Birgerjarlsgatan 106
Annie Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31,
Maja Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31.
Ida Skoglund Tröken Sömmerska Jungfrugatan 31,
Anna Karlsson Fru Jungfrugatr 31.
Sigrid Larson Fröken Lärarinna - 1
Matilda Ljunggren Fru Tyskbagargat 10
Ida Hultgren Fru Tyskbagaregt 10
Berta Lindberger Fröken Sömmeska Tyskbagare 10
Julia Cedreblad Fröken Tyskbagareg. 10
Charlott Cederblad Tyskbagareg. 10
Ester Nelson. Tyskbagareg. 10
Christina Johanson Tru Tyskbagareg. 10
antal-namn: 20

summa-kr: 2.

summa-ore: 60

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by evabirgitta
30002884_00811
Complete

30002884_00811

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15320

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Ljungberg Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 50
Hildegard Carlson Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11
Fernanda Samuel Fröken Kemist Östermalmsg. 11
Maria Kardell Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11
Helny Sandström Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11
Maria Löwstädt Fröken Gymnastikdirektör Östermalmsg. 11 1
Maria Landelius Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Anna Landelius Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Sophie Segerström Änkefru Östermalmsg. 11 25
Anna Segerström Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Anna Danckwardt-Lillieström Fru Kassör Östermalmsg. 11 25
Anna Haglund Fröken Stenograf Östermalmsg. 11 25
Alfhild Sjöling Postexpeditör Östermalmsg. 11 25
Anna Cavallin Fröken. Kontorist Östermalmsg. 11 50
A Asp. Fröken. ?
Hildegard Lundberg Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Karin Frick Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Maria Ljungberg Fröken Östermalmsg. 11 50
Anna Petterson Fröken Lärarinna
Selma Hartzell? Hartzeer? Fröken Prokurist Östermalmsg. 11 25
Maja Hallberg Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Maria Lewin Fröken Lärarinna Östermalmsg. 11 25
Maria Sädbom Fröken Kontorsskrifvare Östermalmsg. 11 25
antal-namn: 23

summa-kr: 5

summa-ore: 75

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by evabirgitta
30002884_00812
Complete

30002884_00812

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15319

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Sellman Föken Lärarinna Östermalmsgat. 11 25
Anna Wirström Fröken Kassör Östermalmsgat. 11.
Mina Ålund. Fröken Lärarinna Östermalmsgat. 11. 25
Erika Stockman Fröken Kassör Östermalmsgat. 11. 25
Edith Runeborg Fröken Kontorsskrivare Östermalmsgat. 11. 25
Stassa Ljunggren Fröken Kontorsskrivare Östermalmsgat. 11. 50
Märta Salander Fröken Kontorsskrivare Östermalmsgat. 11.
Ester Cederberg Fröken Bankbokhållare Östermalmsgat. 11.
Torborg Bäckström Fröken Folkskollärarinna Östermalmsgat. 11. 25
I. Zanteson Fröken Bokhållare Östermalmsgat. 11. 25
A. Leatz Fröken Kartriterska Östermalmsgat. 11.
Anna Rosén Fröken Kassör Östermalmsgat. 11. 25
Ingegerd Palme Fröken Amanuens Östermalmsgat. 11. 25
Ingeborg Arnander Kartriterska Östermalmsgat. 11.
Svea Janson Fröken Lärarinna Östermalmsgat. 11.
Olga Nyberg Fröken Kontorist Östermalmsgat. 11. 25
Greta Söderberg Fröken Kontorist Östermalmsgat. 11.
Anna Tengelin Fröken Gymnastikdirektr Östermalnsgat 11
Greta De Geer Fröken Gymnastikdirektr Östermalnsgat 11 25
antal-namn: 19

summa-kr: 2

summa-ore: 75

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by evabirgitta
30002884_00813
Complete

30002884_00813

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15328

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elisabeth Eklöf Tru Humlegårdsg 23
Viktoria Karlsson Fröken Sömmerska Sibyllegatan 8.
Signe Johansson. Fröken Sömmerska Jungfrug. 41 a .
Augusla Andersson. Fröken Sömmerska Tenö.
Ruth Forsberg Fröken Junfrun Sibyllegatan 8
Elsa Lindsströn Fru Sömmerska Styrmansgat. 47 10
Sigrid Hoffman Fröken Biträde Linnégatan 67. 10
Hilma Brundin Fröken Biträde Norrlandsg: 3 10
Elsa Andersson Fröken Strykerska Sibyllegatan 50
Hildur Benglsson Fröken Strykerska Wästmannag 81
Hilda Achilles. Strykerska. Riddaregatan 35-37.
Augusta Bengtsson Strykerska Skeppareg 53
Signe Andreé Biträde Linnégatan 67 10
Helena Andersson Karamellkokerska Linnégatan 67
Maria Andreasson Biträde Linnéegatan 67
E. Seger Frkn. Handelsidkerska. Linnég. 39
Amanda Johanson fru Nybergsgatan 8
E Anderson Tru Nybergsgatan 8
antal-namn: 18

summa-kr: -

summa-ore: 40

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: svårtydda anteckningar till höger om ortens namn

Last edit 29 days ago by evabirgitta
Displaying pages 806 - 810 of 810 in total