30002884_00035

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
evabirgitta at Apr 27, 2023 05:32 PM

30002884_00035

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50391

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ester Eriksson Fru Birgerjarlsgatan 123 2 tr
Augusta Gustafsson Fru Birgerjarlsgatan 121 4 tr
Anna Thoren Fru Birgerjarlsgatan 121 4 t
Bergmark Fru Birgerjarlsgatan 121
Hammarlund Fru Birgerjarlsgatan 121
Ljungström Fru Birgerjarlsgatan 121
Maja Ericsson Tyrgatan 3
Thyra Wollgarth Fru Birger Jarlsgatan 113
Anna Sundgård Birger Jarlsg. 113
Anna Ouchterlony Frk. Birger Jarlsg. 113 2 tr
Anna Eriksson Fru Birger Jarlsg. 113a 4 tr
Hulda Mattsson Fru Birger Jarlsg. 113 1/2 tr
Karin Stenqvist Frk. Birger Jarlsg. 113b 2 tr
Klara Modin Frk. Birger Jarlsgat. 113b 2 tr
Lisa Malmborg Fröken Kontorsarb. å SAS
Elsa Östervall Fru Birger Jarlsgat. 113 B 4tr
Josefina Jakobsson Frk. Birger Jarlsgat. 111 D n.b
Sigrid Gefvert Fru Birgerjarlsgat. 111 D n.b
Beda Andersson Birger Jarlsgata. 111 D
Anna Cortes Fru Birger Jarlsg. 111 D
Betty Andersson Fru Birger Jarlsgatan. 111
Clara Norling Fru Birger Jarlsgatan 111 D
Anna Jonsson Fru Birgerjarlsgatan 111 C
Signe Pettersson Fru Birgerjarlsgatan 111 C
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00035

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50391

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ester Eriksson Fru Birgerjarlsgatan 123 2 tr
Augusta Gustafsson Fru Birgerjarlsgatan 121 4 tr
Anna Thoren Fru Birgerjarlsgatan 121 4 t
Bergmark Fru Birgerjarlsgatan 121
Hammarlund Fru Birgerjarlsgatan 121
Ljungström Fru Birgerjarlsgatan 121
Maja Ericsson Tyrgatan 3
Thyra Wollgarth Fru Birger Jarlsgatan 113
Anna Sundgård Birger Jarlsg. 113
Anna Ouchterlony Frk. Birger Jarlsg. 113 2 tr
Anna Eriksson Fru Birger Jarlsg. 113a 4 tr
Hulda Mattsson Fru Birger Jarlsg. 113 1/2 tr
Karin Stenqvist Frk. Birger Jarlsg. 113b 2 tr
Klara Modin Frk. Birger Jarlsgat. 113b 2 tr
Lisa Malmborg Fröken Kontorsarb. å SAS
Elsa Östervall Fru Birger Jarlsgat. 113 B 4tr
Josefina Jakobsson Frk. Birger Jarlsgat. 111 D n.b
Sigrid Gefvert Fru Birgerjarlsgat. 111 D n.b
Beda Andersson Birger Jarlsgata. 111 D
Anna Cortes Fru Birger Jarlsg. 111 D
Betty Andersson Fru Birger Jarlsgatan. 111
Clara Norling Fru Birger Jarlsgatan 111 D
Anna Jonsson Fru Birgerjarlsgatan 111 C
Signe Pettersson Fru Birgerjarlsgatan 111 C
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: