Recent Activity by evabirgitta

evabirgitta marked 30002884_00294 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00294 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00294 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00294 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta added a note to 30002887_00694 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00694 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002887_00694 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002887_00695 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00695 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002887_00697 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat 17 o 20, som är rätt siffror.”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00697 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002887_00698 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00698 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002887_00699 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00699 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta marked 30002884_00290 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00290 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00290 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00290 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00290 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00290 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00289 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00289 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00289 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00288 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00288 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00288 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00288 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00288 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta added a note to 30002887_00693 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ändrat”Note Added
evabirgitta edited 30002887_00693 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002896_00226 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7, står det inte Bor som den två rader upp ?”Note Added
evabirgitta marked 30002884_00274 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00274 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00274 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00272 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00272 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00272 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00271 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00271 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00271 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00270 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00270 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00270 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00269 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002884_00269 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002884_00269 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002884_00269 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002884_00268 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta added a note to 30002884_00268 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Astrid Berwald musiklärarinna kommer från den berömda musiksläkten Berwald. Kompositören Franz Berwald var hennes farfar. Hon invaldes som ledamot i Kungliga musikaliska akademin 1935.”Note Added