30002884_00518

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms överstådhållareskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15342

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maja Sjörin Fru Grevgatan 8
J. Henriette Caspér Fröken Kassörska Grefgatan 8
Mathilda Caspér Frk: Skådespelerska Grefgatan 8
Bertha Söderquist. Fröken Lärarinna, Grevgat. 8.
Augusta Svedberg. Fru Grefgatan 8.
Selma Tvengström Grefgatan 8
Anna Hörlin Fru Grefgatan 8
Elin Ringenson Fröken Grefgatan 8.
Alma Ringenson Fröken Grefgatan 8
antal-namn: 9

summa-kr: -

summa-ore: -

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

kar_ans

Rad 3: Mathilda Caspér är rätt! Hittade henne här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mathilda_Casp%C3%A9r
Och då heter systern det samma i efternamn. Förutom Henriette heter hon Johanna. Då blir initialen J.
(https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar?Fornamn=matilda&Efternamn=casp%c3%a9r&Folk1860=false&Folk1870=false&Folk1880=false&Folk1890=false&Folk1900=true&Folk1910=true&Folk1930=true&AvanceradSok=True&page=1&postid=Folk_114039253&tab=post#tab)

kar_ans

Elin och Alma heter Ringenson i efternamn.
https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar?Fornamn=alma+&Efternamn=ringe*&Folk1860=false&Folk1870=false&Folk1880=false&Folk1890=false&Folk1900=true&Folk1910=true&Folk1930=true&AvanceradSok=True&page=1&postid=Folk_113299949&tab=post#tab)

kar_ans

Rad 4: Hittade Bertha Söderqvist, lärarinna: https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar?Fornamn=berta+&Efternamn=s%c3%b6der*&Folk1860=false&Folk1870=false&Folk1880=false&Folk1890=true&Folk1900=true&Folk1910=true&Folk1930=true&Lan=1&AvanceradSok=True&page=7&tab=post&postid=Folk_126440303#tab

kar_ans

Rad 6: Tvengström bör vara riktigt. Jag tror att Selma är dotter till Karolina Tvengström Bergström. (https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar?Folk1860=false&Folk1870=false&Folk1880=false&Folk1890=true&Folk1900=true&Folk1910=true&Folk1930=true&Lan=1&Hemort=Edelman+m.+14&AvanceradSok=True&page=41&postid=Folk_126440285&tab=post#tab)

Monir Elias Bounadi

La till dina förslag, kar_ans!