Recent Activity by Monir Elias Bounadi

Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00016 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Lägger in det som förslag. Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi marked 30002906_00016 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002906_00016 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002906_00022 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi marked 30002906_00022 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00022 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack så mycket!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00022 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Har lite frågetecken här. ”Note Added
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00022 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00016 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Vad är det för förnamn på rad 5?”Note Added
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00016 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi edited 30002884_00007 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002884_00007 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002884_00007 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002884_00007 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag tror e.o. telegrafist betyder "extra ordinarie telegrafist". Jag lägger till mitt förslag, men är öppen för kritik!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002884_00007 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Krånlig lista! Under övriga anteckningar har någon skriviet "No. 3 har noteringen e.v 9= under titel." Jag tycker "9=" ser ut som ett dito. "e.v." kanske bytas ut mot "e.o". Då får vi "e.o. d:o", så "e.o. dito", altså "e.o. telegrafist". Kan det v...”Note Added
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00290 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00280 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002903_00021 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002903_00041 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi marked 30002903_00026 as needing review in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi transcribed 30002903_00026 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002903_00014 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi marked 30002903_00014 as needing review in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi reviewed 30002903_00007 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Monir Elias Bounadi edited 30002903_00007 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002890_00355 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002890_00355 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002890_00003 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Nu ser jag ändringarna. Tack så mycket för noggrant arbete!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002890_00003 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Hej igen Elisabeth: Det verkar inte som du sparat dina ändringar. Eller så har något fel skett och jag kan inte se dina ändringar. Tack för din insats hursomhelst!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002890_00003 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Toppen! Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002890_00003 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack så mycket! Endast några få frågetecken kvar då!”Note Added
Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00007 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Jag känner mig övertygad om att det är rätt!”Note Added
Monir Elias Bounadi marked 30002906_00007 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monir Elias Bounadi edited 30002906_00007 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00114 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00438 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00460 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00007 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi added a note to 30002906_00007 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: Kan det vara Mattsson, eller är det Wattsson?”Note Added
Monir Elias Bounadi transcribed 30002906_00005 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monir Elias Bounadi added a note to 30002887_00007 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002887_00007 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002887_00006 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002887_00003 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Hej! La in era förslag. Ja verkligen toppen med transkribering av listorna från Stockholm!”Note Added
Monir Elias Bounadi edited 30002887_00003 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi edited 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi added a note to 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Har lagt in Anny som förslag. Nu är det bara adressen på rad 2 som saknas. Någon?”Note Added
Monir Elias Bounadi marked 30002897_00689 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review