Recent Activity by AnnBer

AnnBer marked 30002897_00206 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
AnnBer transcribed 30002897_00206 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
AnnBer added a note to 30002897_00206 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förnamn på rad 3 och efternamn på rad 13.”Note Added
AnnBer added a note to 30002885_00099 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Det verkar stämma bra!”Note Added
AnnBer added a note to 30002885_00099 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag kan inte hjälpa till med skolans namn, men tycker att det står Elev vid... på rad 4.”Note Added
AnnBer added a note to 30002897_00194 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
AnnBer edited 30002897_00194 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
AnnBer marked 30002897_00194 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
AnnBer added a note to 30002897_00194 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Efternamn rad 21.”Note Added
AnnBer transcribed 30002897_00194 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
AnnBer transcribed 30002897_00193 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
AnnBer marked 30002897_00193 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
AnnBer added a note to 30002897_00193 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förnamn rad 4.”Note Added
AnnBer edited 30002897_00192 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
AnnBer added a note to 30002897_00192 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Då skriver jag det. Tack.”Note Added
AnnBer marked 30002897_00192 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
AnnBer added a note to 30002897_00192 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Efternamn rad 17.”Note Added
AnnBer transcribed 30002897_00192 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
AnnBer edited 30002897_00191 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
AnnBer marked 30002897_00191 as needing review in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
AnnBer added a note to 30002897_00191 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Efternamn på rad 9.”Note Added
AnnBer transcribed 30002897_00191 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
AnnBer edited 40001914_00629 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer added a note to 40001914_00629 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Det har varit en rolig sysselsättning, men nu börjar jag jobba igen, så det var ju roligt att det blev klart innan hösten. Tack!”Note Added
AnnBer added a note to 30002897_00699 in Kopparbergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Så är det nog.”Note Added
AnnBer edited 40001914_00629 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer edited 40001914_00646b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer marked 40001914_00646b as needing review in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Needs Review
AnnBer transcribed 40001914_00646b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Transcribed
AnnBer added a note to 40001914_00646b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Samma namn som 40001914_00558, men där finns inga listnummer med.”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00558 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Samma namn som 40001914_00646b. ”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00650 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “En större del av listan finns här: 40001914_00560. Jag vet inte om det har tolkats lika.”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00560 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Vänster sidan av listan finns även här: 40001914_00650 Jag vet inte om de har tolkats lika.”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00561 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “En större del av sidan finns här: 40001914_00648b Jag har inte jämfört om de har tolkats lika.”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00648b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Endast vänster sida finns här: 40001914_00561. Jag har inte jämfört dem, om de har tolkats lika.”Note Added
AnnBer marked 40001914_00644b as blank in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Marked Blank
AnnBer added a note to 40001914_00644b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Samma som 40001914_00559. Jag gör den blank som du Monir Elias Bounadi har gjort tidigare.”Note Added
AnnBer transcribed 40001914_00644b in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Transcribed
AnnBer edited 40001914_00627 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer edited 40001914_00622 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer marked 40001914_00622 as needing review in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Needs Review
AnnBer added a note to 40001914_00622 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Tunhem och Vulcanus finns enligt ortsnamnsregistret.”Note Added
AnnBer added a note to 40001914_00622 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Jag jämförde ortsnamnen med Församlingsboken, hittade inte riktigt alla. På rad 31, 32 så bor en Anna Berggren i Sirius Alby v.tomt N:o 40 Hufvudsta, enligt folkräkningar 1910, så jag tänker att det är Sirius det står, fast med C. ”Note Added
AnnBer edited 40001914_00622 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer edited 40001914_00622 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer added a note to 40001914_00363 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913, saying “Du får ändra dem, inga problem! :)”Note Added
AnnBer edited 40001914_00621 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Edited
AnnBer marked 40001914_00621 as needing review in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Needs Review
AnnBer transcribed 40001914_00621 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Transcribed
AnnBer transcribed 40001914_00617 in Register över listbärare i Stockholm in Register över listbärare i Stockholm 1913Page Transcribed