Recent Activity by storaH

storaH transcribed 30002888_01022 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH added a note to 30002888_01022 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “I övriga antecknngar stor en adress som jag inte kan tyda.”Note Added
storaH marked 30002888_01023 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH edited 30002888_01023 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH added a note to 30002888_01023 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker på efternamn rad 6, och adress rad 6 och 8.”Note Added
storaH edited 30002888_01023 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH transcribed 30002888_01023 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH edited page_0004 in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Edited
storaH marked page_0004 as needing review in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Needs Review
storaH transcribed page_0004 in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Transcribed
storaH edited page_0003 in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Edited
storaH marked page_0003 as needing review in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Needs Review
storaH transcribed page_0003 in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Transcribed
storaH transcribed page_0002 in 1929-06-23.001 Peg to MRL OG in 1930s Los Angeles to BerlinPage Transcribed
storaH marked L (s. 1) as needing review in L–O in Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska RösträttPage Needs Review
storaH added a note to L (s. 1) in L–O in Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt, saying “Rad 4, ser inte om förnamnet slutar på e eller a.”Note Added
storaH edited L (s. 1) in L–O in Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska RösträttPage Edited
storaH transcribed L (s. 1) in L–O in Göteborgs Förening för Kvinnans Politiska RösträttPage Transcribed
storaH marked 30002889_00051 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH transcribed 30002889_00051 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH added a note to 30002889_00051 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Namnet på rad 4: Det står förmodligen Kersti Person (eller Pers) vilket ju också är det som antyds i parentesen, men hur ska man föra upp detta?”Note Added
storaH added a note to 30002889_00038 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Alla gånger Roslätt Svedala , det finns tydligen fortfarande en skola som heter Roslättsskolan och frk Jeppson var ju lärarinna. Förnamnet på rad 5 ska nog vara Karolina, församlingssyster från Värmland, född 1887. ”Note Added
storaH edited 30002889_00039 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH added a note to 30002889_00039 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Naturligtvis - dispensärsköterska! Skönt, då är den nöten knäckt. Och tack för jätteintressant information! ”Note Added
storaH marked 30002889_00044 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH transcribed 30002889_00044 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH marked 30002889_00046 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH edited 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH reviewed 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
storaH reviewed 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
storaH reviewed 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
storaH added a note to 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4: Tänkte samma sak - då antar vi att det är så. Lizzie - bra förslag, tack! ”Note Added
storaH added a note to 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker på förnamn rad 9 och 15 samt adress rad 4.”Note Added
storaH marked 30002889_00046 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH edited 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH transcribed 30002889_00046 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH marked 30002889_00045 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH edited 30002889_00045 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH transcribed 30002889_00045 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH edited 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH marked 30002889_00043 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH added a note to 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker på förnamn på rad 15.”Note Added
storaH added a note to 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8-13: Här var det gott om osäkerhet. Har skrivit några tänkbara namn, men skriften är på sina ställen så tunn att det antagligen kan stå något helt annat. Någon som känner sig säker? ”Note Added
storaH edited 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH added a note to 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 är knappt läslig. OM det skulle vara acceptabelt med en vild gissning, så fanns det en Carolina Vilhelmina Björn, gift med Nils Peter Lund och boende i Trelleborg vid folkräkningen 1910. (Det fanns också en dotter; Alva Carolina Vilhelmina L...”Note Added
storaH transcribed 30002889_00043 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
storaH edited 30002889_00041 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
storaH marked 30002889_00041 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
storaH added a note to 30002889_00041 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Lite trubbel med otydligt förnamn på rad 10 och efternaman på rad 14.”Note Added
storaH transcribed 30002889_00041 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed