30002884_00031

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
Mattias Folkestad at Mar 10, 2023 07:37 PM

30002884_00031

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50723

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Anderson Fru Sömmerska Långholmsgatan 25
Elsa Magnusson Fru Sköter hemmet Långholmsgat 25.
Lilly Wiesselblad bitr. Konditori Långholmsgatan 25
Anna Eriksson Fru Sköter hemmet Brannkyrkag 169
Elin Andersson Fru Sköter hemmet Brännkyrkagat 163
Maria Johansson Fru Sköter hemmet Brenkyrkogatan 163
Magna Larsson Fru Sköter hemmet Lignagatan 2
Gerda Fogelberg Fru i Hemmet Lignagatan 2
Selma Jacobsson Fru i Hemmet Lignagatan 2
Thea Andersson Fru i Hemmet Lignagatan 2
Ester Lindblad Fru i hemmet Lignagatan 2.
Mathilda Karlsson Fru Strykerska Lignagatan 2.
Anna Gustafson Fru i Hemet Lignagatan 4
Johanna Karlsson Fru arb i hemmet Lignagatan 4.
Ida Thorell Fru arb i hemmet Lignagat 4
Maja Gustafsson Fru arb i hemmet Lignagatan 4
Selma Nilsson Fru arb hemmet Lignagatan 4
Alma Michaelsson Fröken Uppaserska Hornsgatan 174
Hulda Holm Fröken Kassörska Hornsg. 174
Adolfina Johanson Fröken Uppaserska Hornsg 174
Ida Molin Fröken Hushållerska Hornsg. 172.
Hilma Dahlbom Fröken Sömmerska Hornsgatan 172a
Anna Dahlbom Änkefru arb i hemmet Hornsgatan 172a II
Emma Olsofsson Fru arb i hemmet Hornsgatan 172 a I
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00031

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50723

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Anderson Fru Sömmerska Långholmsgatan 25
Elsa Magnusson Fru Sköter hemmet Långholmsgat 25.
Lilly Wiesselblad bitr. Konditori Långholmsgatan 25
Anna Eriksson Fru Sköter hemmet Brannkyrkag 169
Elin Andersson Fru Sköter hemmet Brännkyrkagat 163
Maria Johansson Fru Sköter hemmet Brenkyrkogatan 163
Magna Larsson Fru Sköter hemmet Lignagatan 2
Gerda Fogelberg Fru i Hemmet Lignagatan 2
? ? Fru i Hemmet Lignagatan 2
Thea Andersson Fru i Hemmet Lignagatan 2
Ester Lindblad Fru i hemmet Lignagatan 2.
Mathilda Karlsson Fru Strykerska Lignagatan 2.
Anna Gustafson Fru i Hemet Lignagatan 4
Johanna Karlsson Fru arb i hemmet Lignagatan 4.
Ida Thorell Fru arb i hemmet Lignagat 4
Maja Gustafsson Fru arb i hemmet Lignagatan 4
Selma Nilsson Fru arb hemmet Lignagatan 4
? ? Fröken Uppaserska ?
Hulda Holm Fröken Kassörska Hornsg. 174
Adolfina Johanson Fröken Uppaserska Hornsg 174
Ida Molin Fröken Hushållerska Hornsg. 172.
Hilma Dahlbom Fröken Sömmerska Hornsgatan 172a
Anna Dahlbom Änkefru arb i hemmet Hornsgatan 172a II
Emma Olsofsson Fru arb i hemmet Hornsgatan 172 a I
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: