30002884_00014

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

2 revisions
Mattias Folkestad at Feb 07, 2023 03:56 AM

30002884_00014

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50542

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Jenny Ahlström Fröken Uppasersja Tavastgatan No 10
Sana Elving Fru Tavastgatan No 10
Maria Josegson Fry Badstugatan 25
Louise Behndal Fru Badstugatan 25
Helda Lundberg Hustru Badstug 27.
Lotten Vesterlund Hustru Badstuga 27.
Amanda Folke Fry Badstugat 27
Kristina Hjälm Fru Bondegat 26
Jenny Wester Fröken Strykerska Bondegat 26
Frida Gunnarsson Sömerska Badstugatan 27 II
Anna Läcklund Fru Badstrugatan 29
Anna Sundtrsöm Fru Ströderska Badstrugatan 14
Gilda Hltman Fröken Strykerska Badstrugatan 14
Lovisa Kasall Fru Badstugattan No 29
Sofia Lindh Fru Badstugatan No 31
Emma Granberg Fru Badstugatan No 31
Anna Nyman hustru Bastugatan No 33
Alma Östman Fru Badstugatan 33
Anna Petesson Fru Städerska Badstugatan 35
Edit Wahlgren Fru Bastugatan 40
Selma Andersson Fru Bastugatan N 35
Augusta Pina Fru Bastugatan N 34
Mathilda Asplund Fru Badstug 34
Jenny May Fru
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00014