30002884_00732

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: 2 dra roten, Stockholm

n-o: 15401

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Karlina Olsson fröken Affärsimehafv. Klarabergsg. 23. 3
Gundla Franzén fröken Bokhandelsbiträde Freygatan 2.
Naja Robsahm. fröken Kontorist Drottningg. 38 III
W Robsahm. fröken Kassörska Drottninggat. 38 III
Anna Ahlström fröken Tjänarima Drottninggat. 38 III
Emilia Olofsson fröken Tryckeriägare Östgötagat. 24
Thérèse Olsson fröken Skrifbiträde Bellmansg. 1 I 1
Sigrid Lindstedt. fröken Lärarinna Bellmansg. 1 I 50
Ebba Zarembowsky Fru Bellmansg. 1 I
antal-namn: 9

summa-kr: 4

summa-ore: 50

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page