Recent Activity by Mattias Folkestad

Mattias Folkestad transcribed 30002884_00015 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002884_00015 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00310 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00309 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00309 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00309 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00308 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00308 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00307 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00307 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00306 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00306 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00306 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002902_00305 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00305 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad edited 30002902_00304 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002902_00304 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00303 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00303 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002902_00302 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00301 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00300 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00285 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00285 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00284 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00283 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00282 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002902_00282 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00281 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00281 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad edited 30002884_00204 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad transcribed 30002884_00204 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad reviewed 30002884_00202 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002884_00202 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002884_00202 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad transcribed 30002884_00014 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002884_00014 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002884_00223 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad transcribed 30002884_00221 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad added a note to 30002907_00254 in Norrbottens län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag tror rad 15 ska vara Norin! Tycker Konstansia och Alvin ser helt rätt ut. Tack för att du är med och transkriberar! ”Note Added
Mattias Folkestad marked 30002902_00299 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00298 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00298 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002902_00298 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002902_00297 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00296 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00296 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad marked 30002902_00295 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002902_00294 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002902_00294 as needing review in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review