30002884_00761

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16800

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Rapp Fröken Strykerska Riddargatan 8 10
Hilda Rapp Fröken Sömmerska Riddargatan 8
Anna Wiklund Fru Riddargatan 8
Paulin Hedenskog Fru Riddargatan 8
Lina Andrén Fru Riddargatan 8
Amy Wiberg Fröken Damfrisörska Riddargatan 8
Hilda Andersson Fru Riddargatan 8
Elise Bäckström Riddarg. 8
Gerda Kihlmark Fröken Lärarinna Riddargat. 8 III
K. Ramström Fröken Lärarinna Riddargat. 8 III
L. Lidström Fröken Stud. Riddargat. 8 III
A. Olsson Sjölvförsörjande Riddargat. 8 III
M. Sundström Fröken Kontorist Kungsgatan 3
Edith Johansson Grefthuregatan 20 10
Hanna Carlström Riddargat. 8
Augusta Brehmer fru Typograf Riddargatatan 8 15
Sally brehmer Fröken Strykerska Riddargatatan 8 10
Anna Lindberg Fru Riddargatatan 8
Betty Svarts. Fröken Riddargatatan 8
antal-namn: 19

summa-kr:

summa-ore: 45

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Maria W

Hej Reveuse, vill du fortsätta på den här som du har börjat på?