30002884_00497

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Öfverståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15599

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lilly Pettersson Fröken Blasieholmstorg 11 1894
Astrid Anderson Fröken Blasieholmstorg 11 1895
Hilda Nilsson Fröken Blasieholmstorg 11
Anna Andersson Kammarjungfru Blasieholmstorg 11
Maria Persson Blasieholmstorg 11
E Ullberg Hushållerska Blasieholmstorg 11
D Svensson Direktör Blasieholmstorg 11
Th Svensson Direktör Blasieholmstorg 11
B Svensson Fröken Blasieholmstorg 11
Brita Pettersson
Emma Magmusson Fru Blasieholmstorg 8
Gertrud Jansson Fröken Blasieholmstorg 8
Anna Johansson Hushållerska Arsenalsgatan 7
Bertha Madslin Husfru Arsenalsgatan 7
Mia Blomberg Kasörska Arsenalsgatan 7
Gärda Löw Arsenalsgatan 7
Edith Zetterman Arsenalsgatan 7
Hulda Carlsson Hushållerska Arsenalsgatan 7
Hulda Petterson Arsenalsgatan 7
Anna Eriksson Arsenalsgatan 7
Maria Lindh Fru Stallgatan 4
Ida Rydberg Fröken Stallgatan 4
Anna Johansson Fru Stallgatan 4
Matilda Stam Fru Blasieholmstorg 11
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Rad 1 och 2, samt 7-9, har antecknat "på samma villkor som för man nu gällande"

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page