30002884_00308

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Öfverståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 26314

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
K. Eriksson Fröken sliperska Hällsingegat. 13 10
Ida Andersson Fru Hellsingegatan 13 10
sigrid Egnér Fru St. Paulsgatan 31
Nanny Hofman Fru St. Paulsgatan 31
Mathilda Lidberg fröken St. Paulsgatan 27
Albertina Olsson Fru Björngårdsgatan 2
Gerda Asp Fröken Svedenborgsgatan 3
Jenny Olsson Fröken Svedenborgsgatan 3
Ecith Johansson Fröken Svedenborgsgatan 3
Alma Svensson Fröken Svedenborgsgatan 3
Hilma Widell Fru Svedenborgsg. 3
Augusta Ohlsson Fru Högbergsgatan 39 B
E. Svensson Fru Blekingegatan 22
A.L.E. Ekman Fröken Beridarebansg. 23 A
Lilly Skantz Fröken Beridarebansg. 23 A
Edith Welander Fröken Vestmannagt. 45
Ruth Johanson Fröken Mästersamuelsg. 8
Ingrid Lundvall Fröken Kolmätaregrend 1
Anna Lundbladh Fröken Kolmätaregränd 1
Hillevi Nylander Fru Kolmätaregrand 3
Enny Pettersson Fru Kolmätaregränd 3
Gunda Fröling Fru Kolmätaregränd 3
anna andersson Fru Kolmätaregränd 2
Maria Waller Fru Mejjeriarbeterska Kolmätaregränd N:2
Hanna Waddéll Fru Kolmätaregrand N:2
Antal namn: 25

Summa, Kr:

Summa, öre: 20

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page