30002884_00307

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 47960

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elly Westin Fröken Lärarinna Eriksbergsgatan_10 IV 0 50
Alfhild Krapelien Fröken Lärarinna Davidbagaresg. 9 II 0 25
Tyra Lundholm Fröken Lärarinna Johannesg. 26 II 0 50
Elsa Wæsström Fröken Lärarinna Hornsgat. 146A.III - 50
Hedvig Petterson Fröken Lärarinna Stureparken 4
Gerda Olander Fröken Lärarinna Skärgårdsgat. 15 - 50
Vera Sjöwall f. Pontin Fru f.d. Lärarinna Scheelegat. 13 - 50
Antal namn: 7

Summa, Kr: 2

Summa, öre: 75

Övriga anteckningar i dokumentet: Vid Summa Kr. är antecknat: bet

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page