30002884_00295

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Öfverståthållareskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15202

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Edla Hammarlund Fru Teknoggatan 9 10
Johanna Öberg Fru Teknoggatan 9 10
-ta Pettersson Fru Teknoggatan 9 10
Maria Ekman Fru Teknoggatan 9 10
Anna Knittweis Fru Teknolog. 9 10
Berna Lelki Fru Teknolog. 9 10
Greta Nilson Fru Teknolog. 9 25
Charlotta Werelius Fru Teknologg. 11
Amanda Lundberg Fru Kungstensg. 51 10
Alfrida Tell Frk. Kungstensgat. 53
Lova Dahl Fru Kungstensgat. 53 10
E. Hermansson Fru Kungstensgat. 53 25
Ebba Carlsson Frk. Telefonist Kungstensgat. 53
Erika Tell Frk. Kontorist Kungstensgat. 53 25
Ida Karlsson Fru Kungstensgatan 53
Sigrid Ljungberg Frkn. Lärarinna Kungstensgatan 53
Ellen Fredmark Frkn. Lärarinna Kungstensgat. 53
Anna Johansson Frkn. Kungstensgat. 53 10
Gerda Wendin Frkn. Teknologg. 11 10
Anna Wengelin Fru Typograf Teknologg. 11 25
Agnes Fridell Fru Renskriverska
Ebba Nygren Frkn. Kassörska Teknologgt. 11
Alma Wetterstrand Fru Teknologgt. 11
Emma Hanström Fru Teknologgattan 9
Antal namn: 24

Summa, Kr: 2

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page