30002884_00283

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15180

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elmi? Hård af Segerstad Föreståndare vid Fattigvårdsvårdsnämndens Utvecklingsbyrå Holländareg. 29 1
-utrin ? Hård af Segerstad Fil. doktor Amanuens i K. biblioteket Holländareg. 29
F.C. Fridh hushållerska Holländareg. 29
Elisabeth Djurling Fru Holländareg. 29
Helga Nilsson Fröken tjänarinna Holländaregatan 29
S. ? Hård af Segerstad Fröken Direktör Holländareg. 29
Sofia Holm Fru Holländaregat. 29
Emelie Hallqvist Fröken Handelsbiträde Holländaregatan 29 10
Frida Lindström Fru Holländaregatan 29 10
Hulda Andersson Fru Holländaregatan 33
Lilly Eriksson Tjänarinna Holländaregatan 33 F 1894
Augusta Gylfe fröken Sömmerska Holländaregatan 33
Ida Strindberg Fru Holländaregatan 33
Alma Norell Fröken Brodös Holländaregatan 33 10
Engla Löfgren Fröken Tjänarinna Holländaregatan 33 f. 1894
M.? Anderson Fru Holländaregatan 33
H.? Petterson Fru Holländaregatan 33 25
Lina Nilsson Fru Holländaregatan 33
Selma Samuelsson Fru Holländaregatan 33
Fanny Hellström Fröken Holländaregatan 33 25
Edla Gustafsson Fru Holländaregatan 29
Karin Lindblad Enkefru Holländaregatan 29
Elisab. Ebel Fröken Rådmansg. 59
Ellen Nilsson Fru Rådmansg. 59
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 80

Övriga anteckningar i dokumentet: Sidan bör scannas om för många förnamn/ första bokstav som är svårtydda.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page