30002884_00257

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: St. Överståthållareskap.

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15218

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ingeborg Anderzon Fröken Folkskollärar. Västmannagat. 20 50
Karin Anderzon Fru Västmannagatan 20 25
Karolina Svensson Fröken Brahegatan 7 B
Hulda Ekman Fru. Westmannag 26.
Anna Nilsson Fru Westmannag. 26.
Hedvig Johanson, Fru, Rådmansgat 82,
Hanna Östling. Fru Westmannagal 30.
Frida Sjöberg Fröken Folkskolelär:a Saltmätarg. 3 b.
Eva Welin. Fröken Folkskolelär:a Hufvudsta
Märta Sandström Fru Drottnisgholmsväjen 9
Hedvig Appelbom Fru Torsgatan 8
Olga Sjöberg Fröken Saltmätareg. 3 b.
Selma Jansson Fröken Drottningg 26.
Lydia Jansson Fröken Öfverby, Ge?fsta.
Emilie Jansson Fröken Öfverby, Ge?fsta.
Gustafva Forsling Fru Kammakaregat 28
Nancy de Beau Frök Kammakaregat 28
Antal namn: 17

Summa, Kr: -

Summa, öre: 75

Övriga anteckningar i dokumentet: Vid Summa Kr. är antecknat: bet

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page