30002884_00243

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50064

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Josefina Jansson Fru Upplandsgatan 22
Gerd Ericsson Fröken Upplandsg. 22
Greta Karlsson Fröken Upplandsg. 22
Agda Andersson Fru Upplandsg. 22
Anna Andersson Fröken Upplandsg. 22 25
Astrid Westerberg Fröken Rådmansgat. 76 25
?.rese Svensson Fröken Rådmansgat. 76
Emma Olsson Fröken Rådmansgat. 76
Edla Ohlsson Fru Rådmansgat. 76
Antal namn: 9

Summa, Kr:

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page