30002884_00237

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholms stad

N:o: 13981

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ida Wallén Handelidska Drottningholmsvägen 1
Elin Bergqvist Fru Drottningholmsvägen 1
Carin Johansson Fru Drottningholmsvägen 1
Clara Nilsson Fru Drottningholmsvägen 1
Signe Peterson Kontorist Strymansgatan 47
Erika Lundin Fru Drottningholmsv. 1 B
Wilhelmina Svensson Fru Drottningholmsvägen 1 b
Sigrid Swenson Fröken Drottningholmsvägen 1 b
Thekla Svensson Fröken Drottningholmsvägen 1 b
Tora Grass Fru Drottningholmsväg. 1 B
Frida Jansson Fru Drottningholmsväg. 1 B
Ester Åhgren Fru Drottningholmsv. 1 B
Irene Jualin Fröken Drottningholmsv. 1 B
Augusta Eriksson Fru Drottningholmsväg. 1 B
Anna Karlsson Fru Drottningholmsv. 1 B
Anna Lindstedt Fröken lärarinna Drottningholmsv. 9
Olga Andersson Fröken Sabbatsberg
Hedvig Sandberg Fröken Mantorp 25
Antal namn: 18

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page