30002884_00100

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16322

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna-Lisa Carlsson fru Markvardsgatan 5 n.b.
Wilhelmina Vennberg fru Markvardsgatan 5 n.b.
Elisabeth Lake Strykerska Markvardsgatan 5 n.b.
Anna Lake änkefru Markvardsgat. 5 n.b.
Hulda Nordström fru Markvardsgatan 5
Wilhelmina Hall Markvardsgatan 5
Antal namn: 6

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page