30002884_00080

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 14565

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maria Johansson Städerska Nortullsgatan 8 b
Sigrid Olsson Fru Upsalagatan 10
Wilma Larsson Fru Blasieholmsg. 3 III
CEcilia Wennerholm Fru Nortullsgatan 37
Antal namn: 4

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page