30002884_00072

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 48249

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ellen Peterson Fröken Kontorist Arkivgatan 3
Wilhelmina Petterson Fru Arkivgatan 3
Anna Petterson Fröken Handelsbiträde Arkivgatan 3
Elsa Pettersson Fröken Kassörska Arkivgatan 3
Karin Pettersson Fröken Kassörska Arkivgatan 3
Ida Anderson Fröken Handelsbitr. Hornsgatan 45
Mary Widell Fröken Konditoriitr. Bellmansg. 26
Anna Lundgren Fröken Handelsidkerska Bellmansgatan 28
Ester Hermer Fru Nytorgsgat. 10
Anna Ringdahl Fru Brännkyrkogatan 128
Malin Wåhlström Fröken S. Rådmansgatan 17 Gefle
Thea Wåhlström Fröken Sjuksköterska Tunnelg. 25
Dora Severin Fru Johannesat. 8
Emma Granath Fröken Döbelnsgatan 79
Amalia Löfgren Fröken Lärarinna Brännkyrkog. 128
Elin Myren Fru Brännkyrkogatan 128
Amanda Stähling Fru Bränkyrkogatan 128
Emma Stähling Fröken Bränkyrkogatan 128
Hulda Pettersson f.d. Sjuksköterska Bränkyrkogatan 128
Emma Lindman Fru Krukmakarg. 4
Anna Maria Petterson Fru Krukmakargat. 4
Augusta Sjöström Fru
Augusta Holm Fru Krukmakargat. 4 II tr
Boruh Forström Fru Krukmakargat. 4
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page