Recent Activity by Mattias Folkestad

Mattias Folkestad added a note to 30002909_00109 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag tror på N eller M. Alltså Melina eller Nelina. Svårt att belägga i någon annan källa dock. ”Note Added
Mattias Folkestad transcribed 30002903_00158 in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002903_00158 as needing review in Västmanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002888_00947 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002888_00947 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002906_00395 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002906_00395 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002894_00527 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002894_00527 as needing review in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002894_00466 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002894_00466 as needing review in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002894_00651 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002894_00651 as needing review in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002898_00499 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002898_00499 as needing review in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002891_00381 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002891_00381 as needing review in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002892_00377 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002892_00377 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002890_00281 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002890_00281 as needing review in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002888_00034 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad edited 30002888_00034 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002888_00034 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002910_00286 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002910_00286 as needing review in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002906_00249 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002906_00249 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002906_00248 in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002906_00248 as needing review in Uppsala län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad reviewed 30002898_00676 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Mattias Folkestad marked 30002898_00676 as needing review in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002898_00489 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002898_00489 as needing review in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002898_00384 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad transcribed 30002898_00384 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002898_00384 as needing review in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002892_00676 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002892_00676 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002891_00596 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002891_00596 as needing review in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002898_00295 in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002898_00295 as needing review in Östergötlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002890_00555 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002890_00555 as needing review in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad edited 30002910_00322 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Mattias Folkestad marked 30002910_00322 as needing review in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002892_00664 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Mattias Folkestad marked 30002892_00664 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Mattias Folkestad transcribed 30002891_00672 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed