Opusculos varios [Challenging - Spanish and some Latin]

ReadAboutContentsHelp


Pages

200r
Needs Review

200r

x Jondanes Sx Caldo x[?]v. 200 _ II_ 33 P.P. fx Ant thadeo chawn SS _ II_ 34 P.P. fx Juan de Hexxexa I_ II_ 35 P. P y Cyxa fx. Iph Cast[?] I_ II_ 36 P.P. fx Iph Ybaxxa el g[?]ande I_ II_ 37 P.P. fx Bax[?]h me . Gonsales I_ II_ 38 R.P. D on fx felix castro I_ II_ 39 P.P. fx. Pedxo Aquilax I_ II_ 40 P.P. fx. Iph Ant Gunial s. Pastzana I_ II_ 41 P P. fx Aug n Baxxios Desde el Intesmedio de N.P Gaxcia figuenoa de lo de Julio de 1773 I_ II_ 1 el P. Boacaxio fx Iph dela Pena I_ II_ 2 .Henm fx Juan D. s Rodxig z Lego I_ II_ 3 P.P. fx Miguel Albaxxan I_ II_ 4 R.P fx Jacobo castxo I_ II_ 5 P.P. fx caxlos Goxdillo I_ II_ 6 P.P fx Nicolas Ant Perez I_ II_ 7 P P Ant Balcaxze I_ II_ 8 P.P. Gxal fx. Joach. Rodxiguez I_ II_ 9 P.P. fx Andxez Ballestexos I_ II_ 10 P.P. fx Jul Miguela I_ II_ 11 hexm Laico fx Bexn [?] Bez I_ II_ 12 P P fx Pedxo Castxo I_ II_ 13 P P. fx Sebast n de Ymas esquen I_ II_ 14 P.P. G fx. Joach. Par I_ II_ 15 P. P. fx fxan co vic Ramix z Axellano I_ II_ 16 Hexm Chox fr. Aug n Sola[?]te I_ II_ 17 P.P. fx B[?]xth e de Roxas I_ II_ 18 P.P. fx Iph Man Nvila I_ II_ 19 Hexmo Layco fx Di[?]go Loxa I_ II_ 20 P.P. fx Man Gutiexa [?]inagoxxi

Last edit over 3 years ago by drj
200v
Needs Review

200v

56 S2 Joxdan S x Caldexon I_ II_ 21 P P. fx Joseph Millaxe[?] I_ II_ 22 Hexm Layco fx Ant Benevid I_ II_ 23 P P fx fxan co Xau x Hexse I_ II_ 24 H Layco f[?] Mig Romexo I_ II_ 25 P P fx Iph Ant del Moxal Los hexn anos delo oxden q no heap untadod et Iexmeio de N.P Baxxos hasta el capitu in lusior de N.R. Gaxcia figueno [?] este ano 1775 los [?] luyo aqui colectivam te y son. D n Gasp 2 Huzt do Mendosa D Pedxo Gutiexx D a Ana estovez D Juan Guinea D a Ant a villas x D a Ana Monxoy D a Maxiana Castxo D a M a Aguilax D. Manuel Delgado D. Ant Laxxalde D. Ant Puxgheno D. Manuel Pedxoso D a Ana Salinas D. Gxegoxio Pinedo D. Iph Be[?] do Aguallo D. Gevxge Naxeza D. Aug ouando D a Baxbaxa ovanol[?] D a M a Maga Ruiz D. Manuel [?]axcia Rod D. fxan co Xav Xixon D. Ant Axellano D a Joseph a Silva D Jul fxan co Castxo D. Aug No [?]s D a Maxiana Nav[?]zxxo D. Jul Rani x[?] D Iph Luna Goxxaez D. Jw Rami x[?] [?] B x D An[?] Ramiz Axe D a M a. Ipha Villalon - 2. m. B x D. Iganco eguiaxa D. fxan co Axellano B x D Gaspax lopez D. Loxenzo Anzuxes Li z do D. Ant Vxiza D. fxan co Panton D. Mig Ho[?]tigosa

Last edit over 3 years ago by drj
201r
Needs Review

201r

201 Desde el Cap. Pxoal de N.P fx Isidxo Muxillo 57 de 14 de Henexo de 1775 han fallecido x Jordan S x Caldexon I_ II_ 1 P.P. G l fx. Jul Saldana I_ II_ 2 P. fx. Anl [?] hexxexa I_ II_ 3 P.P. fx Diego Moctesuma I_ II_ 4 P.P. fx thom contxexas I_ II_ 5 Hexm Laico fx Iph Biana I_ II_ 6 Hexm Layco fx. Mig. Campos I_ II_ 7 P.P. fx. Ant Baquedano I_ II_ 8 P.P. G . fx ign Saldana I_ II_ 9 P P. fx fxan co Ballestexos I_ II_ 10 P.P. fx Maxiano Maldonado I_ II_ 11 P P fx Iph Suitceta I_ II_ 12 P P fx Jul Ign Pinexa I_ II_ 13 P P. fx Jul hexn Ramos I_ II_ 14 P P fx Diego Rosas I_ II_ 15 P P fx Pedcp espinosa I_ II_ 16 P P Gxal fx Joseph Mendo za I_ II_ 17 H o Layco fx Phel e Axevalo I_ II_ 18 P P. fx. fxan co texada I_ II_ 19 P P. fx Iph Ant Banzales I_ II_ 20 P P fx Iph Ign Axias fex z. I_ II_ 21 P P. fx Joseph Vncibain I_ II_ 22 P P. fx Iph Budas Caxxada I_ II_ 23 Hexm Layco fx Ant Salazax I_ II_ 24 P.P. fx Aug n Rebes I_ II_ 25 H. Layco fx. Auguit n Zule[?]a

Last edit over 3 years ago by drj
201v
Needs Review

201v

58 S x Joridan S x Calde[?]o I_ II_ 26 H. fx fxan co Xav x tellez Lego I_ II_ 27 H. fx. Iph dela Concep n Chaua[?] I_ II_ 28 P P. fx Lui[?] Rive[?]a I_ II_ 30 P.P fx Ant Moxales I_ II_ 31 PP fx Nicol S Cancino Desde Intexm de 13 lulio de 1776 I_ II_ 1 P P fx Juan Montes I_ II_ 2 P P. fx Man Axguellez I_ II_ 3 P P fx Iph Ant Lince I_ II_ 4 R.P. ect Jub. Def fx Iph Ant vaxel I_ II_ 5 P P Gxal fx Gabxiel Hoyuela I_ II_ 6 P P fx Juan Aguilax I_ II_ 7 P P Gxal fx Iph Mig del Rio I_ II_ 8 P P fx Maxcos del vega I_ II_ 9 P P. G fx Man Ximen Axell[?] I_ II_ 10 P P fx Gexon Bxabo I_ II_ 11 P P fx Iph Cadena I_ II_ 12 H Layco fx. Benn do de S M a I_ II_ 13 H. Layco fx Jul Gaxciade Sn Iph I_ II_ 14 P.P fx Jyul wic velas I_ II_ 15 P P fx Joseph Pexez I_ II_ 16 R P. Def x fx Jul Bap ta Bolde I_ II_ 17 P P fx Iph Cayetano fuentes _ II_ 18 P P fx Antonio Zamvxa _ II 19 H. Layco fx Iph Los _ II 20 H. Lay co fx Ignacio Pxado

Last edit over 3 years ago by drj
[i recto]
Blank Page

[i recto]

This page is blank

Last edit almost 4 years ago by EMulhern
Displaying pages 411 - 415 of 421 in total