196v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

A8 Desde el Intexm. de N.P. fx Jul Ant Baxxos
en 12 de Sept de 1767
D. Man Gaxcia D. Iph. Caldexon
I_ II_ 1 P.P. fx. Man Velasco -
I_ II_ 2 P.P. Gxal y Cuxa fx. Pastos Cayxascer -
I_ II_ 3 P.P. Gxal fx Phelipe Ybaxxa -
I_ II_ 4 P.P. fx. Juan de Guevaxa -
I_ II_ 5 P.P. fx. Iph Ant Vega -
I_ II_ 6 P. fx. Pedxo Vgaxte -
I_ II_ 7 P.P. fx. Iph Moxal s inco[?]g do -
I_ II_ 8 P.P. Gxal App co f[?]. Nicol s Sande -
I_ II_ 9 P.P. fx. Joachen Xexez -
I_ II_ 10 H. choxista fx. Ij Huexta -
I_ II_ 11 P. fx. Maxiano Montanez -
I_ II_ 12 P.P. fx. fran co Navaxxo -
I_ II_ 13 P.P. fx. Maxiano Monsalve -
I_ II_ 14 P. Cux a de Alfex. ca fx. Jul Moctasuma
I_ II_ 15 P.P. fx. Ant Mendoza -
I_ II_ 16 P.P. fx Manuel escoba[?]
I_ II_ 17 Hexm Layco p. Jul delos Ang Recole
I_ II_ 18 P.P. Gxal fx. Ma[?]uiel Vidal -
I_ II_ 19 P.P. fx. Jul Catano Recoleto -
I_ II_ 20 P.P. fx Juan Roldan -
I_ II_ 21 R. P. Lect Jul fx Iph Aldxete -
I_ II_ 22 P.P. fx Joseph Baxxexa -
I_ II_ 23 Hexm choxista fx. fxan co Baxg
I_ II_ 24 P.P. fx. Pedxo de Nava Reiolet[?]
I_II_ 25 P.P. Jul fx Juan Sanz Lesaum

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page