196r

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

196
Desde el capitulo Pxo al de N. R. P. . fx Juan Ant Baxxos 47
en 26 L Abxil de 1766 han fallecido
Man Gaxcia _ D. Iph Caldexon
I_ II_ 1 P.P. fx. Luiz Ant Bexdeja
I_ II_ 2 P. fx [?]agde[?] Conchoso fx Joachin
I_ II_ 3 P P fx fxan co Campo xedorrdo -
I_ II_ 4 R. P ex Defin fx. fxan co Sanchez
I_ II_ 5 P.P fx Bexn do Andana o Aldana
I_II_ 6 P.P. fx. Miguel Romo
I_II_ 7 P.P. fx Nicolas Montano
I_ II_ 8 Hexm Lay co fx Juan Baxxios
I_ II_ 9 Hexm Lay co fx xptov Aguilexa
I_II_ 10 Hexm Lay co fx. Pedxo Montana
I_ II_ 11 R.P. Defin. fx. Andxez Amesua
I_ II_ 12 P.P. fx Josesph de S n . Millan
I_ II_ 13 P.P. fx. Ant Sibexio
I_ II_ 14 P P. fx Caxlos tonal
I_ II_ 15 P. fx Mariano Jordan
I_ II_ 16 Hexm Layco fx Ped. Aqaxicio
I_ II_ 17 P Mxo de [?] fx Man eLexalde
I_ II_ 18 R P ex Defin [?] Manuel Benitez
Hexmdela oxden - D Diego tellex Xixen
D n Joseph Caldexon
D n Pedxo Santin - los Missas
D n Josesph Axguellez
D n Joseph delas Casas
D a Mathiana Riovexde
B x. Dn Manuel Gonsalez Glaso
D. Aug [?] de Vxibe

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page