195v

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

46
D. Man Gaxcia D n Iph Caldexou
I_ II_ 24 R.P. ex cust fx. Ant Gonzal Duram
I_ II_ 25 N.R.P. ex Mnxo Pxoal fx. Jul Iph Moxeyxa
I_ II_ 26 P.P. fx. fexn do Mendoza
I_ II_ 27 P.P. fx Gexon Manxique
I_ II_ 28 P.P. fx Joseph de Castxo
I_ II_ 29 hexm Layco fx - Jul olmedo
I_ II_ 30 P.P. fx Miguel Axias
Hexm. dela oxd. D. Ant Palac
D. Manuel del Camino
D a Maxia Gextxied. Rasso
D. Antonio toxizes
D. Pedxo fexn Rodxig
D. Simon Caxxillo Maldon
D. Jul Ant de Hexxexa
D a M a Gextxud. Castxo - dos M.
D Phelope Pina
D x - D Ign Rodxig Navaxijo
D. Miguel Guexxexo
D. Juan Gonzales Villeg
D a. Maxia Ignacia Aguilax -
D. Gasp x Gomez Cisnexos - dos Mi
D. Iph Ant Pexez Valdez
D. Manuel Hexnaez
D a M a Ant a Noxzagazay
D a . Jsab - dela Vega Synd a Gxal = dos
D a Ant a Rodielfo -
D. Iph Munoz Caldexon
D a M a teresa de Moxa

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page