Recent Activity by soflin

soflin marked 30002888_00004 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
soflin transcribed 30002888_00004 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
soflin edited 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin added a note to 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 så skulle jag nog vilja hålla fast vid handelsidk. (-are) medan kvinnan på raden under är handelsbitr. Rad 6. Hilda binder inte samman H och e i Hermansgatan, vilket kan tyda på att det snarast är ett K i början på efternamnet. Men ursvårt!...”Note Added
soflin edited 30002889_00092 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin added a note to 30002889_00092 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tackar! Jag lät ett frågetecken stå kvar vid Ellna på rad 10 så får admin avgöra :-). ”Note Added
soflin transcribed 30002889_00004 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
soflin marked 30002889_00004 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
soflin transcribed 30002889_00092 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
soflin marked 30002889_00092 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
soflin added a note to 30002889_00092 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Några svårlästa namn har markerats med ?”Note Added
soflin marked 30002889_00003 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
soflin transcribed 30002889_00003 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
soflin marked 30002888_00578 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
soflin edited 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin edited 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin edited 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin added a note to 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker på några namn - markerats med ?”Note Added
soflin edited 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
soflin transcribed 30002888_00578 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
soflin joined I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttCollection Joined