30002911_00102

OverviewTranscribeVersionsHelp

You may save up to three transcriptions as a guest or sign up now.

* Födelseuppgift förekommer i begränsad omfattning. Enligt instruktionerna till namnlistorna skulle kvinnor mellan 18 och 21 år ange sitt födelseår då de skrev sitt namn i formuläret.

Transkriberingsregler:

Uppgifterna i namninsamlingsformulären transkriberas huvudsakligen källtroget. Det betyder att den transkriberade texten i så stor utsträckning som möjligt ska överensstämma med originalet när det gäller stavning, skiljetecken, stora och små bokstäver.

Transkriberingen anpassas till inmatningsformuläret. Fältet »Namn« delas upp på förnamn och efternamn.

Visa tydligt vilka uppgifter som är osäkra på grund av att de är svårtolkade. Ange »(?)« eller »(tolkningsförslag?)« på den plats i inmatningsformuläret där den svårtolkade uppgiften finns, samt skriv en kommentar om det i fältet »Notes and Questions« längst ner på sidan så att andra deltagare ser och kan hjälpa till.

Avvikelser från källtrogen transkribering:

Om det i namninsamlingsformulären förekommer nedflyttningstecken, det vill säga ", eller ordet »Dito« (som ibland förkortas Do). I dessa fall transkriberas den informationen som nedflyttningstecknet syftar på.