30002905_00224

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Skaraborgs län

Ortens namn: Lidköping

N:o: 35251

FörnamnEfternamnTitelYrkeAdressBidrag, KrBidrag, öreFödelseuppgift*
AdeleideRahmFrökenPorslinsarbet.Lidköping10Född den 12/10 1894
EllenBlomkvistFruPorslinsarbet.Lidköping10F/6/4 85
GerdaCarlströnFrökenPorslinsarbet.Lidköping1021/2 1896
LenaKarlssonFrökenPorslinsarbet.Lidköping108/2 84
IrmaJönssonFrökenPorslinsarbet.Lidköping1011/9 1895
GerdaLundströmFrökenPorslinsarbet.Lidköping1012/12 1892
ElnaAnderssonFrökenPorslinsarbet.Lidköping1019/2 88
HannaKarlssonFruPorslinsarbet.Lidköping30/12 90
EmmaStråhleFruPorslinsarbet.Lidköping104/7 54
AnnaJansonFruPorslinarbet.Lidköping13/10 85
AnnaBergkvistFrökenPorslinsarbet.Lidköping1018/3-87
AnnaSvenssonFruPorslinsarbet.Lidköping1030/1 88
SaraLarsonFrökenPorslinsarbet.Lidköping1019/7 94
HildurKarlsonFrökenPorslinarb.Lidköping1010/6 89
TheliKarlssonFrökenPorslinsaLidköping107/5 1894
GerdaJohanssonFrökenPorslinarb.Lidköping1526/10.95
HildaPetrellFruPorslinarb.Lidköping1024/4 80
RagnhildDorfhFrökenPorslinarb.Lidköping2025/8 1893
EllenLarssonFrökenPorslinarb.Lidköping1024/5 1892
HildaLarsonFrökenPorslinarb..1022 juli 1883
JuliaLarssonFrökenPorslinarb.Lidköping106 juli 1889
ElinGunnarsonFrökenPorslinarb.Lidköping154 mars 1889
FridaBerggrenFrökenPorslinarb.Lidköping15Den 24 April 1883
Antal namn: 23

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 35

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Hedvig

Summa frivilliga bidrag får jag till 2 kr 35 öre! I dokumentet står det 1 kr 35 öre.

Titti

Rad 1 Förnamn Adeleide
Rad 3 Födelseuppgift 21/2 1896
Rad 6 Efternamn Lundström
Rad 7 Förnamn Elna
Rad 18 Efternamn Dorfh
Rad 20 Födelseuppgift 22 juli 1883
Rad 21 Födelseuppgift 6 juli 1889
Rad 24 Födelseuppgift Den 24 April 1883

Hedvig

Tack! Ändringar införda.

Titti

Rad 1 Födelseuppgift Född den 12/10 1894
Rad 2 Födelseuppgift F/6/4 85
Rad 7 Födelseuppgift 19/2 88
Rad 8 Födelseuppgift 30/12 90
Rad 9 Födelseuppgift 4/7/54
Rad 10 Födelseuppgift 13/10 85
Rad 11 Födelseuppgift 18/3-87
Rad 12 Födelseuppgift 30/1 88
Rad 13 Födelseuppgift 19/7 94
Rad 14 Födelseuppgift 10/6 89
Rad 16 Födelseuppgift 26/10.95.
Rad 17 Födelseuppgift 24/4 80
Rad 23 Efternamn Berggren

Hedvig

Tack! Jag har fört in ändringarna.

Titti

Rad 10 Yrke Porslinarbet.
Rad 14 och 16 -23 Yrke Porslinarb.
Rad 15 Yrke Porslinsa

Hedvig

Tack. Ändringar införda.