30002899_00023

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

7 revisions
Christina, Riksarkivet at May 24, 2024 02:31 PM

30002899_00023

Länets namn: Älvsborgs län

Ortens namn: Vänersborg

N:o: 7004

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Gustava Anderson Fröken Skrifbiträde Nygatan 18. 10
Anna Karlsson Fröken tjänstflicka Nygatan 18
Ida Karlsson Fru - Residensgatan 37
Alma de Bourg fröken - Nygata 29 Wenersborg 10
Elvira de Bourg fröken - Nygata 29 Wenersborg 10
Emelie de Bourg fröken - Nygata 29 Wenersborg 10
Kristina Jansson Fru - Nygatan 40 10
Anna Johansson Hustru Nygatan 29 10
Lena Eriksson Fru Nygatan 38.
E. Hulten Fru Östergatan 28
F Nilsson Fru Sundsgatan
L. Nilsson fröken Östergatan 28
Alma Bäckman Fru Residensgatan 37
Emma Andersson Fru Residensgatan 37
Elin Svensson Fröken Residenset 10
Antal namn: 15

Summa, Kr:

Summa, öre: 70

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002899_00023

Länets namn: Älvsborgs län

Ortens namn: Vänersborg

N:o: 7004

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Gustava Anderson Fröken Skrifbiträde Nygatan 18. 10
Anna Karlsson Fröken tjänstflicka Nygatan 18
Ida Karlsson Fru - Residensgatan 37
10
Alma de Bourg fröken - Nygatn 29 Wenersborg 10
Elvira de Bourg fröken - Nygatn 29 Wenersborg 10
Emelie de Bourg fröken - Nygatn 29 Wenersborg 10
Kristina Jansson Fru Nygatan 40 10
Anna Johansson Hustru Nygatan 29
Lena Eriksson fru Nygatan 38.
E. Hulthen Fru Östergatan 28
F Nilsson Fru Sundsgatan
L. Nilsson fröken Östergatan 28
Alma Bäckman Fru Residensgatan 37
Emma Andersson Fru Residensgatan 37
Elin Svensson Fröken Residenset 10
Antal namn: 15

Summa, Kr:

Summa, öre: 70

Övriga anteckningar i dokumentet: