30002899_00027

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Älvsborgs län

Ortens namn: Vänersborg

N:o: 7011

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Gabrielson Fröken Jungfru Vännersborg 10
Emmy Falk Fru Vänersborg 10
Hilda Hultén Fröken Biträde Österg 28 Vänersborg 10
Anna Vidqvist Fröken Jungfru Österg 15Vänersborg 10
Agda Hulthén Fröken Jungfru Residg 33 Venersborg 10
Anna Andersson Fröken Jungfru Kyrkog 31 Wanersborg 10
Anna Engström Fru Trädgårdsg 5 Wänersbg 10
Johanna Persson Fru Vänersborg Nygatan. 10
Elisabeth Jakobsson Fru Vanersborg Nygatan 10
Gerda Eriksson Fröken Jungfru Vänersborg Östergatan 10
Karla Poulsen (?) Fru Vänersborg Östergatan 10
Ellen Hultman Fru Wenersborg Östergatan 10
Elsa Haij Fröken Vänersborg Östergatan 10
Lotten Hultman Fröken Wänersborg Östergatan 10
Valborg Hultman Fröken Sömmerska Wänersborg Östergatan 10
Augusta Vikström Hustru Venersborg Kronogata 10
Maria Larsson Hustru Vänersborg Nyagtan 10
Karin Jakobson Fröken Vänersborg Nygat. 23 10
Kajsa Stål Hustru Vänersborg Kronog. 10
Kristina Andersson Hustrun Vänersborg Kronog. 10
Kristina Sköld Fru Vännersborg Kronog. 10
Betty Ekberg Vänersborg Nygatan 10
Emma Nilsson Wänersbor 40 Kyrkgat 10
Anna Nordquist Wänersborg Nygatan 10
Antal namn: 24

Summa, Kr: 2

Summa, öre: 40

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Chierstin Ingridsdotter

På rad 11: över u i Poulsen står ett c. Något sådant diakritiskt tecken finns mig veterligen inte. Namnteckningen är tydlig o lättläst i övrigt.