30002889_00019

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
storaH at Jun 24, 2023 07:22 AM

30002889_00019

Länets namn: Malmöhus

Ortens namn: Limhamn

N:o: 21387

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Märtha Andersson Fröken Uppasserska 26 Rundelsgatan
Elisabet Persson Fru Ansgariegatan 25
Agnes Levin Fröken W. Hamngat 3.
Johanna Möller Fröken W. Hamngat 3.
Hilda Sjöstrand Fröken Modist S. förstadsg 60
Johanna Wendt Fröken Tillskärerska W. Hamng 5
Cecilia Anderson Fröken W. Hamng 5
Anna Andersson Fröken W. Hamng 5
Annette Fredriksson Fru Brahegatan 49
Kerstin Hansson Fru Brahegatan 53
Sigrid Hansson
Hilda Elander Fru Linegatan 14
Anna Larsson Fru Srtandmarken 9
Anna Klementsson Fru Brahegatan 57
Cecilia Fredricson (?) Fru Jernvägstan
Klara Thunell Fröken Handelsbiträde Järnvägsg 18
Petronella Thunell Fru Getinge
Signe Öhman Folkskollärarinna Löjtnantsg 6. Malmö,
Elemina Johansson Fröken Strykerska Majorsgatan 6 Malmö
Antal namn: 19

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002889_00019

Länets namn: Malmöhus

Ortens namn: Limhamn

N:o: 21387

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Märtha Andersson Fröken Uppasserska 26 Rundelsgatan (?)
Elisabet Persson Fru Ansgariegatan 25
Agnes Levin Fröken W. Hamngat 3.
Johanna Möller Fröken W. Hamngat 3.
Hilda Sjöstrand Fröken Modist S. förstadsg 60 (?)
Johanna Wendt Fröken Tillskärerska W. Hamng 5
Cecilia Anderson Fröken W. Hamng 5
Anna Andersson Fröken W. Hamng 5
Annette Fredriksson Fru Brahegatan 49
Kerstin Hansson Fru Brahegatan 53
Sigrid Hansson
Hilda Elander Fru Linegatan 14
Anna Larsson Fru Strandmarken 9 (?)
Anna Klementsson Fru Brahegatan 57
Cecilia Fredricson (?) Fru Jernvägstan (?)
Klara Thunell Fröken Handelsbiträde Järnvägsg 18
Petronella Thunell Fru Getinge
Signe Öhman Folkskollärarinna Löjtnantsg 6. Malmö,
Elemina Johansson Fröken Strykerska Majorsgatan 6 Malmö
Antal namn: 19

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: