30002888_00021

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
evabirgitta at Mar 01, 2024 10:14 AM

30002888_00021

Länets namn: Malmöhus län

Ortens namn: Malmö

N:o: 21771

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Edit Hansson Lärarinna Norregatan 3
Maria Nilsson Fru Kaptensgatan 1
Klara Persson Fröken Lärarinna Rörsjögatan 1
Wilma Johansson Fröken Lärarinna Kamrersgatan 12 a
Helga Nilsson Fröken Lärarinna S. Långgatan 28
Carolina Samuelsson Fru Nya Grönegatan 22
Pauline Wallerstedt Fru Kornetsgatan 7
Augusta Gustafsson Fru Kornetsgatan 7
Antal namn: 7

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002888_00021

Länets namn: Malmöhus län

Ortens namn: Malmö

N:o: 21771

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Edit Hansson Lärarinna Norregatan 3
Maria Nilsson Fru Kaptensgatan 1
Klara Persson Fröken Lärarinna Rörsjögatan 1
Wilma Johansson Fröken Lärarinna Kamrersgatan 12 a
Helga Nilsson Fröken Lärarinna S. Långgatan 28
Carolina Samuelsson Fru Nya Grönegatan 22
Pauline Wallerstedt Fru Kornetsgatan 7
Augusta Gustafsson Fru Kornetsgatan 7
Antal namn:

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: