30002886_00591

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 48221

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Jenny Zetterling Kintorsbirträde 45a Walhallaväg 10
Lisa Wallberg Bokhandelsbiträde 34. Drottningg. 25
Maria Wallberg Fru 34 Drottningatan 25
Elin Redelius Fru Kontorist 8 Styrmansgatan 1
Edith Andersson affärsbiträde 50 III? Sibyllegt. 50
Emma Jones 37 Surbrunsgat. II
Anna Jones 7 Idungatan IItr
Anna Hedberg. 9. Brunsgatan 3tr. 25
Hilma Smedberg affärsbiträde 3 Rensgatan IIII 50
antal-namn: 9

summa-kr: 2

summa-ore: 85

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page