30002886_00386

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 49261

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hildur Lignell Fröken Hemmadoter Sörbygden Jämtland
Maria Erikson Fröken Kassörska Stockholm 25
Hilda Jansson Fröken Husföreståndarina Hammarby Österhaninge
Frida Pettersson Fröken Handelsbiträde Wollmar Yxkullsg 15A Stockh
Antal namn: 4

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page