Stockholms stad och län – del 3

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Stockholms stad och län – del 3

I de fall namninsamlingslistorna är tillskrivna en annan ort än “Stockholm” listas de här nedanför. Efter den förteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Tips! Nu finns det en sökfunktion för Stockholms stads Rotemansarkiv som är anpassad för att underlätta transkriberingen av listor från Stockholms stad. Besök sidan via denna länk

Bild 92: Stockholm, Finnboda.
Bild 166-170: Andra roten, Stockholm.
Bild 183: Stockholm, Tolfte roten.
Bild 190: Andra roten, Stockholm.
Bild 207-208: Liljeholmen, Stockholm.
Bild 262-263: Kungsholmen, Stockholm.
Bild 392: Eknäs, Stockholm.
Bild 434: Kungsholmen, Stockholm.
Bild 483-484: Stocksund.
Bild 490-492: Andra roten, Stockholm.
Bild 521-524: Andra roten, Stockholm.
Bild 539-541: Andra roten, Stockholm.
Bild 569: Vaxholm.
Bild 578: Värtan.
Bild 580-581: Hjorthagen, Stockholm.
Bild 584: Malmö, Limhamn m. fl., Stockholm.
Bild 634: Stockholm, Tjugonde roten.
Bild 642: Andra roten, Stockholm.
Bild 682: Kvarteret Vattuormen, Stockholm.
Bild 691: Andra roten, Stockholm.
Bild 714-719: Andra roten, Stockholm.
Bild 804: Hjorthagen, Stockholm.
Bild 805: Expremintalfältet.
Bild 806-807: Stockholm, Tjugofemte roten.

Pages

30002886_00003
Complete

30002886_00003

lanets-namn: Stockholms Öfverståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 50369

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
O. Govenius Fru Regeringsgatan 105
Lotten Högberg Fröken Engelbrektgatan 13
Blina Andersson Fröken Norrlandsgatan 1
Edla Gardsten Fru Nr 10 Hamngatan
Ida Storm Fru Hamngatan 12
Augusta Grahn Fröken Sömmerska Surbrunnsgatan 2 A
Jenny Karlsson Fröken Sömmerska Polhemsgatan 27 A
Elsa Johansson Fröken Sömmerska Helsinggatan 7
Elna Lundin Fröken Sömmerska Brenkyrkag 13
Kerstin Karlsson Fru Sömmerska Baggensgat. 18
Wilhelmina Lindqvist Fru Hamngatan 16
Elvira Larsson Fröken Hamngat. 16
Wilhelmina Malmström Fröken Hamngat. 16
Tora Malmström Fröken Hamngat. 16
Hanna Eriksson Fröken Hamngat. 16
Clara Lants Fröken Hamngatan 16
Augusta Södergren Fröken Hamngatan 16
Aina Lindwall Fröken Hamngatan 16
Helena Welander Fröken Hamngatan 16
Lotten Wahlfors Fröken Hamngatan 16
Ella Malmström Fröken Hamngatan 16
Märtha Pettersson Fröken Regeringsgatan 26
Wendla Olsson Fru Regeringsgatan 26
Ebba Jansson Regeringsgatan 26
antal-namn: 24

summa-kr: -

summa-ore: -

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by Gunillaramstedt
30002886_00004
Complete

30002886_00004

lanets-namn: Stockholms Öfverståthållarskap

ortens-namn: Stockholm.

n-o: 16262

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Britta Stina Nyström Fru Strykerska Engelbrektsgatan 33
Nanny Nystöm Fröken Slöjdlärarinna Engelbrektsgatan 33
Julia Nyström Fröken Skolkökslärarinna Engelbrektsgatan 33
Beda Nyström Fröken Strykerska Engelbrektsgatan 33
Anneli Häggblom Fru Sömmerska Engelbrektsgatan 33
Anna Jansson Fröken Sömmerska Engelbrektsgatan 12
Matilda Edin Fru Engelbrektsgatan 33
Milda Karlsson Fru Engelbrektsgatan 33
Josefina Andersson Fru Engelbrektsgatan 33
Sofia Lindberg Fru Engelbrektsgatan 33
Lotten Togman Fru Engelbrektsgatan 33
Anna Ahlstedt Fru Engelbrektsgatan 33
Elina Karlsson Fru Engelbrektsgatan 33
Agnes Holm Fru Birger Jarlsgat 105
Selma Larsson Fru Birger Jarlsgat 105
Inga Hemriet Fru Malmskilnadsgat 11
Sofia Österlun Fru Engelbrektsg. 33
Clara Andersson Fröken Engelbrektsg. 33
Nanny Carlsson Fru Fridhemsgatan 8.B
Theres Ramberg Fru Fridhemsgatan 8.B.
Ester Andersson Fröken Engelbrektsg 33
Beda Andersson Fröken Engelbrektsg. 33.
Beata Andersson Fru Engelbrektsg. 33.
Ida Emanuelsson Fru Högbergsg. 37.A.
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by Gunillaramstedt
30002886_00005
Complete

30002886_00005

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 39068

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ellen Ramstedt f Wennerholm Fru Sturegatan 13
Frida Nilsson tjenarinna Sturegatan 17
Maja Bäcklund Fröken Sturegatan 19
Nathalia Saloman Fröken Sturegatan 19
Maria Pettersson Fröken Sturegatan 19
Lovisa Hult Fröken Sturegatan 19
Engla Jansson Jungfru Sturegatan 19
Beda Lindholm Fru Stureparken 7
Lisa Björk Tjänarinna Östermalmsg 45
Gurli Linder Fru Skriftställarina Östermalmsg 44
Sigrid Linder Fröken Lärarinna Östermalmsg 44
Ellen Persson Floragatan 8
Emma Lundgren Fru Floragatan 6
R Staël von Holstein f Widman Friherrinna Floragatan 4
Signe Bratt Fröken Floragatan 4
Hildur Strand Tjänarinna Stureparken 2
Jenny Engelke f Leopold Kaptensänka Författarinna Stureparken 5
Ellen von Platen fröken Stureparken 5
Sofia Davidsson Hushållerska Stureparken 5
Beata Ulrich Borgmästarinna Sturegatan 2, II
Amanda Norén Fru Sturegatan 56
Agnes Johansson Fru Floragatan 22, II
Frida Andersson Tjenarinna Floragatan 22, I
Martina Palm Tjänarinna Floragatan 20, II
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by Gunillaramstedt
30002886_00006
Complete

30002886_00006

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 48745

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maria Hydén Fröken i Kungl. Generalpoststyrelsen . Brahegatan 36
Signe Bodorff Fru Sibylleg. 14
Margit Jönson Frk Sibylleg. 14
Ingrid Ljungberg Fröken Sibylleg 14.
Gerda G(?) Fru Sibylleg 14.
Gerda Österberg Fröken Kammakareg 847
Bertha Gripe Fröken Postexpeditör Linnégatsa 39 a IV
Lillie Tydin Tröken Biträde, K. Gps. Handtverkg. 36
Rut Ljungberg Fröken Biträde, K. Gps. Vestmannagat. 31
C Medéus Fru Biträde, K. Gps. Surbrunnsgatan 5 III
Ester Carlson i K. Generalpostst. Valhahavägen 45a
I. Callin Fröken i K. Generalpostst. Upplandsgat. 51
G. Andresénz Fröken i K. Generalpostst. Vidargt. 5I
K. Andresénz Fröken i K. Generalpostst. Vidargt. 5I
W. Klinckowström Fröken Postexpeditör Grefturegatan 31
Fr. Warholm Fru Kontorsbitr. Teknologat. 5.
C. Hill Fru Kontorsbitr. Tegnérgatan 49.
Amy Brobeck fröken K. Generalp. Helsingeg. 5
Emma Öberg Fru K. Generalp. Krukmakaregatan 48
Enna Bratt Fru K. Generalp. Frejgatan 77
Gurli Spångberg. fröken K. Generalp. Nationalmuseum
Anna Barthlson Fru K. Generalp. Rådmansgatan 3
Maj Mark Fröken K. Generalpoststyrelsen Kocks g. 28
Ebba Hedfors. Fröken Bitr. i K. Gps. Spånga.
antal-namn: 24

summa-kr: -

summa-ore: -

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by Gunillaramstedt
30002886_00007
Complete

30002886_00007

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15331

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Karin Lönnegren Fröken Stenograf Styrmansg. 11 A.
Ellen Thim. Fru Försäkr. tjänsteman Kungsholms Hamnplan 3
E. Warling fröken Försäkr. tjänsteman Sibyllegat . 55 . 57
Ingrid Lönnegren fröken Amanuens Styrmansgat. 11 A
Alli Rolander fröken Försäkr tjänsteman Styrmansgat. 11 A
Judit Erisson. Fru. Grefgatan 39.
Helena Friman fröken Grefgatan 41
Lotten Beckman fru Linnégat 57
Anna Hagström. fröken Skeppargatan 42
Charlotta Jansor Fru Linnegatan 55.
Frida Månssån fröken Skeppargatan 40
Lina Carlson Änkefru Skeppargat 40
Elisabätt Larsson Änka Skeparegalan 40
Maria Johansson Fru Linnegatan 51+53
Ulrika Svensson Änkefru Linnegatar 51+53
Elsie Snikkelsen Fru Linnégatan 51+53
Signe Mårtensson Fru Komendörsg. 42
Elin Hedqvist Fru Kommendörsg. 42
Hilma Mandahl Tru Kommendörsg. 42
Ida Janfsson Frökn Grevgatan 53
Anna Olsson Fröken Karlavägen 69
Hilda Roos Doktorima Grevgatan 53
J Löthman Tru Grefgatar 53
Berta Danielsson fröken Grefgatar 45
antal-namn: 24

summa-kr: -

summa-ore: -

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Last edit 29 days ago by Gunillaramstedt
Displaying pages 1 - 5 of 823 in total